Gregers Friisberg

Recession ovre?

Posted in Global økonomi by Gregers Friisberg on 17/10/2009

BNP og væksttal for Verdensøkonomien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: IMF, Economic Outlook

Recession ovre? 

Det er meldingen fra IMF i Economic Outlook oktober 2009.  Set ud fra den måde, IMF stiller talllene op på, jvf ovenfor, er der nok noget om snakken. Man er dog fra organisationens side selv inde på i kommentarerne, at der også er træk, der peger i den modsatte retning. Bankerne er stadig tilbageholdende med at låne til hinanden og til kunderne. Og det bemærkes, at en opgang vil være skrøbelig i de kommende år.
     Det ser nu virkelig ud som om, Kina og det øvrige Asien er endelig decoupled fra den vestlige økonomi (USA). De største bidrag til den globale vækst, kommer tilsyneladende fra væksten i dette område.
     En ny konjunkturopgang vil formentlig hurtigt løbe ind i hastigt stigende oliepriser, jvf at prisen på olie har holdt sig oppe under recessionen. En ny opgangskonjunktur vil altså blive mødt af høje energipriser, der vil forblive høje som følge af den hastige vækst – med tilhørende øget efterspørgsel på energi – fra det asiatiske område. Det vil kunne, om ikke helt kvæle en konjunkturopgang, formentlig holde den tilbage, så væksten bliver relativt begrænset.

Advertisements

Comments Off on Recession ovre?

%d bloggers like this: