Gregers Friisberg

Verdens befolkningsudvikling i nyt lys

Posted in Uncategorized by Gregers Friisberg on 02/11/2009

Kig engang på vedlagte figur, der er lavet ud fra FN’s befolkningsdata.  Den viser, hvordan Verdensbefolkningens væksttempo ser ud til at tage af og evt vender til et befolkningsfald efter 2050. I hvert fald hvis man skal fæste lid til FN’s prognoser for udviklingen i fertilitet (det antal børn, en kvinde gennemsnitligt føder). Det magiske tal for fertilitet er 2,1 barn. Ved dette tal reproducerer befolkningen sig selv, og et stigende antal lande, hvor der før har været stærk befolkningsvækst, er på vej ned på eller under dette tal.

Figur 1: Udviklingen i verdensbefolkningen

verdensbefKilde: UN Population Division.

Mange prognoser tyder på, at kurven begynder at vende nedad efter 2050, dvs verdensbefolkningen stabiliserer sig ved et tal på godt 9 mia og vil derefter måske begynde at vende snuden nedad.

Det skyldes, at den såkaldte demografiske transition, dvs overgangen til lavere fertilitet, der følger af højere BNP pr indbygger, kvinders uddannelse og ligestilling, samt urbanisering, sætter sig igennem hurtigere, end man tidligere har forudset. Nogle steder har det været en dramatisk udvikling. Da f.eks. Mullah-regimet tog over i Iran i 1979, opgav det familieplanlægningssystemet, der blev set som et neokolonialt levn. Fertiliteten steg og nåede tallet 7 i 1984. I 2006 var det faldet til 1,9, – kun 1,5 i Teheran.  I mellemtiden har der været investeret kraftigt i udbygning af uddannelsessystemet, og urbaniseringen er gået voldsomt frem.  Flere af de andre store olieproducenter har haft en lignende udvikling.

Figur 2: Fertilitetsudvikling og velstand

gapmindKilde: Gapminder.org.  BNP per indbygger (log. skala) ud ad x.akse.  Fertilitet op ad y-akse. Størrelsen af cirklerne afspejler befolkningsstørrelse. Det ses, hvordan Iran er kommet under replacement fertility level (erstatningsfertilitetsniveau).

Andre steder går udviklingen betydelig langsommere (især Afrika syd for Sahara). Og nogle steder kan der konstateres store regionale forskelle i samme land. Det gælder f.eks. Indien, hvor fertiliteten er 4 i den fattigste stat Bihar, mens den i de betydelig mere velstående delstater Tamil Nadu og Kerala er under 2.  Normsystemer og kultur kan også spille en rolle. Bihar er præget af en mere traditionel hindukultur med et fortsat stærkt kastesystem og mange folk i afsides landsbyer.

Link: Nye prognoser 2011.

Advertisements

Comments Off on Verdens befolkningsudvikling i nyt lys

%d bloggers like this: