Gregers Friisberg

Hjælpsomme banker i Wall Street

Posted in Finanskrise by Gregers Friisberg on 14/02/2010

Det viser sig nu, at det er banker i Wall Street, der har hjulpet med at “usynliggøre” størrelsen af Grækenlands gæld. Hvordan kan sådan noget lade sig gøre? Ifølge The New York Times, der kommer med historien, er det uhyre enkelt. Ved hjælp af finansielle instrumenter og låneoptagelse kan man forlænge finansiering af investeringer i f.eks. sundhedssektoren og andre dele af den offentlige sektor, så den umiddelbart synlige gæld bliver mindre.
    Man kan forestille sig en dansk husejer med friværdi i ejendommen, der har en betydelig kreditkortgæld. Han kan optage et 30-årigt realkreditlån i sit hus og betale kreditkortgælden. Det er ved hjælp af lignende mekanismer, det har kunnet lade sig gøre at “hjælpe” Grækenland og andre lande:

I dusinvis af aftaler tværs over kontinentet leverede bankerne kontanterne til gengæld for statslige betalinger i fremtiden, på en sådan måede at passiver røg ud af statsbudgettets balance. Grækenland bortforhandlede således retten til indtægter fra lufthavne og statslotteriet i flere år frem.

Derved skjules den egentlige dybde af et lands gældsproblemer. Man har kapitaliseret værdien af fremtidige indtægter ved samtidig at frasælge sig retten til dem. Det er i virkeligheden en form for privatisering.  Rent konkret har Goldman Sachs endvidere hjulpet Grækenland med en currency swap, der “skjuler” størrelsen af den græske gæld:

The transaction with Goldman consisted of a cross-currency swap of about $10 billion of debt issued by Greece in dollars and yen, according to Christoforos Sardelis, head of Greece’s Public Debt Management Agency at the time.

That was swapped into euros using a historical exchange rate, a mechanism that implied a reduction in debt and generated about $1 billion in an up-front payment from Goldman to Greece, Sardelis said. He declined to give specifics on how the swap affected the country’s deficit or debt.

Pyha, nu gik man ellers lige her og blev godt og grundigt forarget over de grådige grækere, offentlig ansatte og andre, der har levet over evne og dermed har sat euroens levedygtighed på spil. Sikke et samfundssind! føj dog.
    Landets problemer afslører svagheder i hele euro-konstruktionen. Grækenland har haft det samme problem som andre lande i randområdet af euro-zonen: En rente, der har været alt for lav i forhold til det økonomiske aktivitetsniveau, der var frem til 2008. Det har gjort det for let at låne penge billigt. Samtidig har industrier i euro-zonens kerneområde lukreret godt på de gode afsætningsmuligheder, som den samlede euro-zone har givet, og som det udvidede EU i det hele taget har givet muligheder for.  Derfor er det også ret og rimeligt, at man kommer landet til undsætning.

Advertisements
Tagged with:

Comments Off on Hjælpsomme banker i Wall Street

%d bloggers like this: