Gregers Friisberg

Klimaforhandlinger revisited

Posted in Klimapolitik by Gregers Friisberg on 12/04/2010

Kilde: IEA

En af The Guardians hovedhistorier i dag er de sammenbrudte klimaforhandlinger i København og årsagen til sammenbruddet: Lækningen af den “danske tekst” på et tidligt tidspunkt i forhandlingerne. Det er den indiske klimaminister Jairam Ramesh, der bekræfter det:

The Danish draft was circulated at the beginning of the conference, which got mysteriously leaked to the Guardian. That completely destroyed trust. It was the leak of the Danish draft that destroyed Copenhagen from day one,” said Ramesh, at a sustainable growth forum in Hainan.

Den vestlige arrogance, som det lækkede dokument, er udtryk for, ser i øvrigt ud til at køre videre, hvis ellers Ramesh står til troende. Han nævner således, at USA ikke agter at lade fondspenge fra den klimafond, der skal oprettes, tilflyde de lande, f.eks. Ecuador og Bolivia, der ikke undertegnede aftalen. Og for at gøre farcen total: Formelt set blev der ikke indgået en aftale. Den såkaldte Copenhagen Accord var et papir, landene blev inviteret til at deltage i, efter eget forgodtbefindende.

Figuren ovenover illustrerer alvoren af CO2-emissions problematikken, – og også hvem der stadig er de store syndere. I sammen nr af Guardian mener man for øvrigt at kunne afsløre endnu et lækket dokument! Det drejer sig om udviklingen i USA’s klimapolitik, hvor lækket skulle vise, at der er en “hardening” på vej. Det falder vel godt i tråd med hele den omsiggribende revisionisme som klimadebatten er inde i for øjeblikket. Det er lige fra den hårde vinter og til et USA, der åbenbart vil skrue tiden tilbage til Bush-epoken.

Advertisements

Comments Off on Klimaforhandlinger revisited

%d bloggers like this: