Gregers Friisberg

Finansreformer

Posted in Finanskrise by Gregers Friisberg on 23/04/2010

Efter sundhedsreformen ser det ud til, at præsident Barack Obamas næste store projekt bliver at få en reform af den amerikanske finanssektor igennem Kongressen. En lovpakke er på vej fra Repræsentanternes Hus til Senatet. Reformerne annonceres i ovennævnte tale, i Cooper Union, tæt ved Wall Street.

Lovgivningens hovedpunkter er for det første at sikre, at store finansvirksomheder kan likvideres uden, at staten skal betale gennem en gigantisk bailout, som det skete i 2008. For det andet vil man forbyde banker at kaste sig ud i bestemte typer af investeringer på deres kunders vegne (den såkaldte “Volcker regel”). Det kan indebære, at banker f.eks. ikke må eje hedgefonde. For det tredje skal man lave overopsyn og regulering af derivatmarkedet. For det fjerde skal der etableres et organ/råd, der kan opdage trusler imod finanssystemet, så man ikke risikerer at blive taget på sengen, som det skete i 2008, en gang til. Endelig foreslås et forbrugerbeskyttelsesagentur, der kan hjælpe forbrugere, der kommer i klemme i de store finansvirksomheder, f.eks. m.h.t. pensionsinvesteringer. Det skal forhindres, at direktører for investeringsforeninger kaster sig ud i letsindige investeringer for at opnå bonus, hvis de derved sætter almindelige menneskers pensionspenge over styr.

Man kan høre på talen, at der lægges op til en anderledes tone end i sundhedsreformen. Tonen er forsonlig. Der lægges op til, at begge partier må have en interesse i at få lovkomplekset igennem. Det kan formentlig også blive selvmord for Republikanerne i et valgår at modsætte sig en finansreform af Wall Street. De vil risikere at stå med kappen som “Wall Street partiet”. På den anden side har de heller ikke lyst til at forære Obama endnu en historisk reform på en sølvtallerken.

Talen er også karakteriseret ved en pædagogisk-formidlingsmæssig tilgang. Ordet “derivater” og andre af de besynderlige finansudtryk nævnes ikke ret tit.

Det er et åbent spørgsmål, om disse reformer er tilstrækkelige. Noget af det, der karakteriserede udviklingen frem til finanskrisen, var fremvæksten af en alternativ finansieringssektor i form af den såkaldte securitization, dvs oprettelse af obligationslån på formodet sikkerhed. Herved kunne opbygges lånevirksomhed uden for banksystemet og altså udlån, der ikke var sikret af bankernes egenkapital.

Advertisements

Comments Off on Finansreformer

%d bloggers like this: