Gregers Friisberg

Fortsat eurotragedie

Posted in Finanskrise, Uncategorized by Gregers Friisberg on 19/05/2010

Tyskland har åbenbart fået nok af de volatile finansmarkeder, der driver gæk med euro og ikke mindst euroobligationer. Natten til i dag har man forbudt såkaldt “naked” short selling af euro-obligationer.

“Shorting” er et af de mange tekniske udtryk, der florerer i finanssektoren, og som gør det til ren alkymi for almindelige mennesker, hvad det egentlig er, der foregår. Illustrationen her over illustrerer, hvad fænomenet går ud på. Der lånes et parti aktier (f.eks. i et depot hos en veksellerer), som derefter sælges i markedet. Der spekuleres i, at markedet falder. Senere købes aktierne tilbage til den lavere kurs og leveres tilbage til låneren. Forskellen i kurs bliver gevinst for investoren. I tilfælde af “naked” shorting, lånes der ikke engang et parti aktier. Shorting udnytter trends i aktie- og obligationskurserne, og shorting kan forstærke disse tendenser, endda meget kraftigt, da shorting benytter sig af muligheden for gearing. Dvs at et givent pengebeløb kan pustes op mange gange. I realiteten er shorting en form for kurspleje, men det er normalt ikke forbudt, da det er kobbeladfærd og ikke individuel spekulation og manipulation af markedet. Sådan ser tilhængere af shorting det ikke. De mener, at de udfører en gavnlig markedsrensende funktion: forstærke tendenser, der er på markedet i forvejen, hvorved markedet påstås at blive mere effektivt.

Det er denne type handel, tyskerne har forbudt frem til marts næste år. Det har ført til en kraftig reaktion på finansmarkederne. Og det har ført til kraftige kursfald på både euro og euro-obligationer (f.eks. den græske stats obligationer). Man skal ikke ustraffet rokke ved de økonomiske tyngdelove.

Man kan således læse sig til følgende reaktion hos Bloomberg News fra en finansfondsaktør:

It represents an escalation of regulatory risk for the investing community,” said Keith Wirtz, who oversees $18 billion as chief investment officer at Fifth Third Asset Management Inc. in Cincinnati. “The German action suggests the drama in Europe continues to unfold and escalate.”

“Regulatorisk risiko”. Statens forsøg på at regulere anarkistiske markeder betragtes som “regulatoriske risici”, markedsdeltagerne desværre må indkalkulere. “Dramaet vil så eskalere”. Det er jo en slet skjult trussel. Myndighederne advares imod at regulere, for så vil dramaet udviklet sig yderligere. Man troede, man levede i et sekulært samfund. Men det kan man godt glemme alt om. Religiøse kræfter er på spil. “Markedet” antager en mytisk kraft, der står dømmende over de arme syndere. Bloombergs journalister er blevet et præsteskab i Delfi, der forudsiger de næste bevægelser over for de angste markedsdeltagere og landene i euro-zonen. Forudsigelsen indeholder et element af selvopfyldende profeti, idet markedsdeltagerne kan forventes at agere efter den og dermed skubbe markedstendensen i den retning, der samtidig vil give nye muligheder for profitable afkast.

Det, der gør hele operationen yderligere besynderlig, er, at de såkaldte economic fundamentals tilsiger, at spekulanterne burde rette deres angreb andre steder hen – i hvert fald, hvis det var disse økonomiske fundamentals, der bestemte.

Tabel : Economic fundamentals for euro-lande og ikke-eurolande


(Venstre kolonne: Handelsbalance (varer), derefter den samlede betalingsbalance i mia $ og i pct af BNP. Dernæst valuta i forhold til dollar og endelig budgetbalance i pct af BNP.
Note: I græske tal for budgetbalance er indregnet virkningerne af de senest vedtagne tiltag til forbedring af budgettet
)

USA og England, jvf oversigen ovenover fra Economist 13.5.2010 over udenrigshandels- og statsbudgettal for lande i EU og udenfor) har særdeles dårlige balancetal. De “sundeste økonomier” er samlet set EU-økonomierne. USA og England har både enorme betalingsbalanceunderskud og enorme statsbudgetunderskud. Budgetunderskuddene er på højde med de værst stillede EU-økonomiers. Her er imidlertid ingen valutakrise eller krise for deres statsobligationskurser.
Det kan da heller ikke udelukkes, at de kommer i søgelyset, når stormløbet imod Euroen løber ud i sandet, eller den gennemføres med kollaps til følge for en eller flere af euro-økonomierne.

Umiddelbart er USA og Storbritannien imidlertid på den grønne gren. Det hænger sammen med, at deres valutaer opfattes som “troværdige”, fordi der bag dem står centralbanker, der har fået mulighed for at optræde som lenders-of-last-resort i forhold til markedet, og fordi disse lande har en centraliseret finanspolitik.
The Federal Reserve og Bank of England kan købe statspapirer op – stort set i ubegrænset omfang. Det tilfører likviditet til systemet og kan føre til inflation. Men det gør det umuligt for spekulanter at “shorte” disse to landes statsobligationer til kollaps, i hvert fald på kort sigt.
I den europæiske Centralbanks styrelsesråd har der været oplslidende diskussioner om, hvorvidt ECB skal have den samme mulighed. Det er som sædvanlig de inflationsangste tyskere, der agerer bagtrop. Man må imidlertid sige, at man er nået dertil nu, hvor der ikke er noget alternativ. Euro-bashing er blevet en yndet olympisk disciplin. Store hedgefonde placerer pt væddemål på, at redningspakken på 750 mia euro ikke er tilstrækkelig til at spænde et sikkerhedsbælte ud under euroen. De vil inkassere store gevinster, hvis de får ret.

Advertisements

Comments Off on Fortsat eurotragedie

%d bloggers like this: