Gregers Friisberg

Globale ubalancer

Posted in Global økonomi by Gregers Friisberg on 19/10/2010

Den seneste rapport fra IMF Economic Outlook, Okt. 2010, afslører fortsat store ubalancer i verdensøkonomien. En gruppe fremstormende nye økonomier i Asien har stor vækst, mens de rige vestlige lande døjer med stagnation og eftervirkningerne af den økonomiske krise.Kilde: IMF
Noter: 1)1980–2015 real GDP growth data are de-trended as 10-year backward rolling
averages. Dotted lines are trends for each group between 1990 and 2015.
2)China, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, and Thailand.
3)Australia, Canada, Czech Republic, Denmark, euro area, Hong Kong SAR, Israel, Japan,
Korea, New Zealand, Norway, Singapore, Sweden, Switzerland, Taiwan Province of
China, United Kingdom, and United States.
4)CHN+EMA: China, Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore,
Taiwan Province of China, and Thailand; DEU+JPN: Germany and Japan; OCADC:
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania,
Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Turkey, and United
Kingdom; OIL: Oil exporters; ROW: rest of the world; US: United States.

Overskudslandene Kina (m.flere asiatiske tigerøkonomier), Japan og Tyskland har store overskud i samhandelen, og USA har fortsat et kæmpeunderskud.

Det hele skulle ifølge medierne være ved at udarte til en “valutakrig”.

Man ser en gentagelse af 1930’ernes “beggar-thy-neighbour” politik, hvor landene igennem konkurrerende devalueringer og handelsprotektionisme forsøgte at skubbe virkningerne af krisen over på hinanden.
Der har endnu ikke været så meget handelsprotektionisme, men den amerikanske kongres har dog vedtaget, at virksomheder, der rammes af den kinesiske valutapolitik, kan søge om handelsprotektionistiske modforanstaltninger. Og mere af den skuffe ser ud til at være på vej. Kineserne er faktisk begyndt at lave en glidende tilpasning af valutaen. Det går langsomt, men det skal det også nok for at forhindre, at virksomheder i tusindtal går fallit med uoverskuelige sociale konsekvenser til følge. Foreløbig ligger hastigheden i revalueringerne på ca. 1 pct pr måned. Det er for langsomt efter amerikanernes mening.

Ud fra burgerindekset vurderer The Economist i sit seneste nr, at Renminbien er ca. 40 pct undervurderet. Det svarer til flere amerikanske økonomers estimater. Det er dog højst usikkert at vurdere på grundlag af burgerindekset. Det viser en tilvarende undervurdering af den russiske valuta, uden at nogen har ondt af det. Men det er naturligvis ikke uden sådan, at de to lande kan sammenlignes. Kinas udvikling er præget af enorme investeringer i infrastrukturen og i kapitalapparatet i virksomhederne, jvf figuren ovenover, der viser opsparingens og kapitaldannelsens omfang.

Det har gjort det muligt med store produktivitetsstigninger i den kinesiske økonomi de senere år. Det er her den egentlige grund til valutaens undervurdering ligger. Selv om Kinas valuta blev revalueret med omkring 20 pct 2005 – 08, hvor en kontrolleret flydning fandt sted, var det ikke nok til at bringe den i balance, idet produktivitetsstigningerne indebar endnu stærkere fremgang i konkurrenceevne.

Det store problem er de globale ubalancer og de enorme finansstrømme, de kan give anledning til. Realrenten i USA og EU er på vej ned mod nul, og det gør det uattraktivt at investere penge her. I stedet søger de likvide kapitaler mod den nye økonomier, the emerging economies, bl.a. Kina, hvor de fører til inflationært pres og spekulationsbobler. Kina hævede således sin rente i dag, hvad der bl.a. er et forsøg på at stemme op imod presset. En højere rente kan imidlertid gøre det endnu mere rentabelt og tillokkende at søge mod landet.

De nyindustrialiserede lande reagerer ved at genindføre kapitalkontrol, indgreb i valutahandel for at styre valutakurs og med skatter på kapitalstrømme.  Der er dog få, der kan styre det så effektivt som Kina. Derfor ser man også tendenser til revaluering af valutaer i f.eks. de latinamerikanske lande. Det er valutatilstrømning, der giver mere efterspørgsel efter den lokale valuta, hvorved den presses op i kurs.

Advertisements

Comments Off on Globale ubalancer

%d bloggers like this: