Gregers Friisberg

Dårligt timet britisk indgreb

Posted in Økonomi, Storbritannien by Gregers Friisberg on 22/10/2010

Værditilvækst pr indbygger i Storbritannien

(Kilde: WSJ)

“Tough”, men “fair”. Sådan beskriver britisk politiks nye dominante par, Clegg og Cameron, fra LibDems og Konservative, deres indgreb på over 80 mia £ i britisk økonomi over de kommende fire år.

Det er især Nick Clegg, der har et forklaringsproblem over for sine vælgere. Stor er hans fortrydelse da også over, at den anerkendte britiske tænketank Institute for Fiscal Studies fælder en knusende dom over indgrebet: Det er netop alt andet end fair. Det vil i vidt omfang ramme de grupper, Clegg og Cameron påstår ikke bliver ramt, nemlig bistandsmodtagere og børnefamilier.

Det vil endvidere ramme kvinderne hårdt. Af de næsten 500.000 offentlig ansatte, der vil blive fyret, vil over 350.000 være kvinder. Det er især dem, der arbejder på de poster i det offentlige, der rammes af nedskæringerne. Og kvinderne vil også blive ramt ekstra hårdt af forlængelsen af pensionsalderen fra 60 – 66 år fra 2020, idet mange af dem i dag går tidligere på pension end mændene.

At der måtte komme et indgreb står klart for de fleste. Labour forberedte også et indgreb. Men indgrebet er timet dårligt i forhold til konjunkturen. Det kan ikke pt lade sig gøre at kanalisere 1/2 mio offentlig ansatte over i den private sektor. De dynamiske effekter udebliver. Som Paul Krugman skriver i The New York Times: Det minder om den måde, præsident Hoover ville bekæmpe depressionen i 30’erne ved at “likvidere” farmerne, “likvidere arbejderne”, og “drive lønningerne i bund”. Hermed dræber man den efterspørgsel, der skulle holde det hele oppe. Og udbudssidevirkningerne udebliver p.g.a. den generelle afsætningskrise.

Hertil kommer, at indgrebet ikke addresserer Storbritanniens særlige problemer, der hænger sammen med den overdimensionerede finanssektor. En stor del af landets gigantiske finansielle underskud, hænger faktisk sammen med betalinger til bankredninger. Ikke desto mindre fortsætter sektoren med at betale store udbytter og bonuser. Her foreslår koalitionen en symbolsk bankskat på 2,5 mia £, som ikke er konkretiseret endnu.

Figuren viser, hvordan Storbritanniens økonomi er blevet skævvredet af et dynamisk London, der har været alt for afhængig af en succesrig finanssektor. Det er en udviklingsmodel, der har udtømt sine muligheder. Det er et eksempel på dårligt virkende globalisering. Én del af et lands økonomi har været linket til en globaliseret økonomi uden, der er taget hensyn til, hvordan store dele af baglandet er gået i forfald.

I stedet skulle der satses på genopbygning af en industriel sektor og andre typer af serviceøkonomi. Det ville imidlertid kræve investeringer i højere uddannelse. Og på netop dette punkt vil koalitionen af Konservative og LibDems lave store besparelser. Nick Clegg løber fra valgløfter om ikke at øge skolepengene (tuition fees) til universiteterne, og der bliver sparet også på forskning og innovation.

Advertisements

Comments Off on Dårligt timet britisk indgreb

%d bloggers like this: