Gregers Friisberg

Styret af anonyme kræfter

Posted in EU, Finanskrise by Gregers Friisberg on 03/12/2010

Spanien ser ud til at blive næste led i rækken af dominoer, der må falde i jagten på nedbrydning af euroen. Arbejdsløsheden er tårnhøj, og imod alle forventninger er den vokset hen over sommeren og efteråret. Markederne er ikke tilfredse med Zapateroregeringens reformer hidtil, og der er et pres for at ændre pensionsordninger og gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt.

Det er tilsyneladende ikke længere mennesker, der handler i dette spil, men anonyme markedskræfter. Wall Street Journal skriver f.eks. om Spanien: “Med markedernes øgede pres på Spanien er premierminister Jose Louis Zapatero ved at løbe tør for den politiske kapital, der er nødvendig for at gennemtvinge vanskelige reformer, der kunne lette investorernes bekymring”.

Demokratiet er sat ud af kraft. Spanierne bestemmer ikke længere selv, hvad der skal ske, eller hvordan deres samfund skal være indrettet. Samtidig stiller det eurosamarbejdet over for den hidtil største udfordring. Den spanske økonomi udgør tæt på 1/8 af den samlede ØMU-zones økonomi. Foreløbig har ECB-bossen Trichet netop besluttet at fortsætte støtteopkøb af statsobligationer i euro-zonen. Det sker næppe med tyskernes gode vilje, men er nødvendigt for at undgå et kollaps. Tilførslen af likviditet i euro via støtteopkøbene kan øge inflationen og svække den europæiske valuta.

Investorerne – eller “markederne” – er meget selektive i deres valg af ofre. Lande som USA og Japan har større statsgæld i pct af BNP end visse af de jagtede PIIGS-lande, men af en eller anden grund er det ikke så sjovt at jagte de to lande. “Markederne” er lige som et ulvekobbel, der har jagtet blod: Man går efter de svageste. Det er ikke alene det letteste. Det er nok også det sjoveste. – Og har der ikke altid været advarsler imod denne besynderlige euro-konstruktion?

Advertisements

Comments Off on Styret af anonyme kræfter

%d bloggers like this: