Gregers Friisberg

Dansk økonomi – Ramt af periferieurosyge

Posted in Økonomi by Gregers Friisberg on 11/12/2010

“Sverige har haft et stærkere vækstforløb end Danmark forud for og tilsyneladende også efter krisen. OECD vurderer, at den potentielle vækst er højere i Sverige end herhjemme. Sverige står derfor på flere kerneområder bedre rustet til at møde de fremtidige økonomiske udfordringer.”
Sådan skriver Nationalbanken i sin seneste kvartalsberetning, hvor banken sammenligner den økonomiske udvikling i Danmark og Sverige de senere år.

Kilde: Nationalbankens årsberetning nr 4 2010.

Det forklares bl.a. ved, at Sverige mere konsekvent har fastholdt udstukne finanspolitiske rammer end Danmark har.

En del af forklaringen ligger nok også i den forskellige valutapolitik, der er ført i de to lande. Danmark har forstået “fastkurspolitik” som en reaktiv tilpasningspolitik, hvor man har lagt kronekursen fast i forhold til euroen. Sverige har kontrolleret den svenske krones flydning og ladet den påvirke af udviklingen i kurser i både euroområdet og dollarzonen. Herved har man tilpasset landets konkurrenceevne til den udenrigsøkonomiske realiteter.

Danmark er derved kommet i en situation, der kan ligne PIIGS-landenes, hvor tilslutning til euroen har gjort det umuligt at tilpasse konkurrenceevnen i forhold til den tyske økonomi, så man nu står i den situation, at konkurrenceevnen skal tilpasses igen mange års afsavn fra befolkningens side. Konkurrenceevnen skal tilpasses på den hårde måde med flere års sparepolitik i den offentlige sektor og løntilbageholdenhed.

Altså: Så indret dog den valutapolitik til reel fastkurspolitik (efter kurv af valutaer), så der ikke skal blødes flere industriarbejdspladser!  Der er tabt 180-190.000 arbejdspladser i den private sektor siden krisens start i 2008.

Devaluering kan dog koste på kort sigt. Det er udlandet, der ejer en stor del af den danske værdipapirmasse, og der kan komme et salgspres, hvis rygter om devaluering begynder at sive. Det er også derfor, det skulle have været gjort på den måde, som Sverige har gjort det: En glidende tilpasning  –  en proaktiv valutapolitik, i stedet for den passeive laden-stå-til holdning, som den danske politik har været. Det er jo i i virkeligheden ikke fastkurspolitik, når fastkurs defineres ud fra kun én fremmed valuta.

Advertisements

Comments Off on Dansk økonomi – Ramt af periferieurosyge

%d bloggers like this: