Gregers Friisberg

Når der lukkes for information

Posted in Menneskerettigheder by Gregers Friisberg on 30/01/2011

Den egyptiske blog The Arabist kunne i forgårs meddele, at Egypten lukkede Internettet. Det lyder dramatisk – og var det også.  Det er vist første gang i nettets historie, at det er lukket ned i et stort land.  Det kommer som slutningen på et langt forløb, hvor informationsstrømmen er søgt minimeret. Det er bl.a. sket ved, at blogs er blevet lukket. Bloggere er blevet intimideret af myndighederne. Avisredaktioner er ransaget,  og i nogle tilfælde lukket eller bragt ned i omdrejninger. I dag lukkedes TV-stationen Al Jazeera. Det er en arabisk TV-station hjemmehørende i Quatar, som er kendt for at give en noget anderledes vinkling af nyhederne end de autoritære regimers og nogle af  de vestlige bureauers nyhedskanaler.  Når The Arabist ikke er lukket, hænger det bl.a. sammen med, at bloggeren, El Amrani, sidder på et femstjernet hotel i Kairo, hvor der stadig er internetforbindelse. Det skulle nødig gå ud over turister og den globale elite!

I et telegram fra den amerikanske ambassade fra midten af januar 2009 beskrives situationen for bloggerne i Egypten på det tidspunkt. Det menes, at der er omkring 160.000 blogs i landet, hvoraf en mindre del er engelsksprogede.  Den del af bloggerne, der som gruppe har engageret sig i den offentlige debat, har for en stor del bevæget sig væk fra at være  aktivister, der forlangte reformer af det lukkede politiske system, skriver ambassadøren. I stedet er de som helhed  blevet  mere bredt kommenterende på samfundsmæssige forhold, livsstil og kultur. Herved har de været med til at udvikle en forsigtig kulturel frigørelse i landet, idet aviser og andre medier har taget tråden op.

At det i øvrigt ikke er sjovt, når man kommer under politiets kærlige behandling, vidner et andet af de just offentliggjorte ambassadetelegrammer:

Politibrutalitet i Egypten imod almindelige kriminelle er rutine og meget udbredt. Kontakter beskriver politi, der bruger magt for at tvinge tilståelser ud af kriminelle som en daglig begivenhed……  sikkerhedsstyrker foretager stadig tortur på aktivister fra det Muslimske Broderskab, som formodes at udgøre en politisk trussel……… En menneskeretsadvokat fortalte os, at der er vidnesbyrd om torturformer i Egypten, der daterer sig tilbage til Faraonernes tid. NGO-kontakter vurderer, at der bogstavelig talt er i hundredevis af torturhændelser hver dag i Kairos politistationer alene.

Det er i sig selv opsigtsvækkende, at disse oplysninger er sluppet ud, når man tænker på den amerikanske menneskerettigheds- og demokratidiskurs. Den amerikanske regering har altså via deres ambassadør i Egypten haft kendskab til, at dette er foregået.  Alligevel har man fortsat med at give regimet sin støtte og opbakning.

Det muslimske Broderskab er den førende oppositionsgruppe i Egypten. Det formodes, at omktring 25 pct af befolkningen bakker op om dem. Det er blevet brugt som fugleskræmsel af Mubarak over for Vesten, samt kristne og sekulære kredse i Egypten.  Det har dog hovedsageligt udviklet sig til en moderat islamisk bevægelse, der bruger meget energi på socialt arbejde i lokalsamfundene. Det er således noget overdrevent at se udviklingen som en mulighed for, at Egypten udvikler sig i ekstremistisk islamisk retning.  Broderskabet har heller ikke spillet nogen  særlig fremtrædende  rolle i den igangværende (palads)revolution.

 Bloggerne – eller en del af dem – synes imidlertid at være ved at træde i karakter igen som politiske aktivister, siden det er skønnet nødvendigt at skride ind over for dem. Kritik må ikke gå for tæt på den øverste ledelse:

Staten tillader generelt bloggere et ganske betydeligt rum til offentliggørelse af materiale, der er kritisk over for den egyptiske regering. Undtagelser har været bloggere, der direkte fornærmer præsident Mubarak eller islam, og staten har arresteret og givet fængselsstraffe til bloggere, der er trådt over denne røde linje. Aktivister, der har brugt blogs til at organisere og samle støtte til protester er også blevet arresteret. Aktivister bruger i stigende grad at skrive blogs til fremme af deres politiske mål. Der er imidlertid ikke længere tale om én sammenhængende bevægelse.  Det er værd at lægge mærke til, at bloggere ikke spillede en signifikant rolle i det seneste eksempel på massecyberaktivisme, idet 6. April 2008 strejken blev organiseret via Facebook.

Ifølge en af ambassadens NGO-kilder er det store flertal af bloggere unge, mellem 20 og 35. Omkring 30 pct af bloggene fokuserer på politik. Mange af de unge bloggere beskriver blogningen som et åndehul (“an outlet”), der gør det muligt at udøve kritik af regimet og mangelen på reformer. En del af bloggene er optaget af menneskerettighedsspørgsmål og borgerrettigheder som ytringsfrihed, og  nogle bloggere er aktivister i menneskeretsanliggender. Uddannelsesniveauet er relativt højt.

De få egyptiske bloggere, der skriver på engelsk, f.eks. The Arabist, har som regel opholdt sig i længere tid i udlandet som et led i studier, eller er, som det f.eks.er tilfældet  for The Arabist, skribenter for internationale medier.

Det er store skel, der på denne måde skabes i informationssamfundet mellem de, der har adgang til information, og de, der holdes ude fra den. De er for det store flertals vedkommende nu henvist til at gå ud i gaderne og råbe, at de vil have frihed og demokrati!

Hvor er EU henne? Disse begivenheder foregår i unionens nærområde. Og EU har fået både præsident, udenrigsminister og fælles udenrigspolitik. Det må da give mulighed for en handlekraftig reaktion? I New York Times’ lakoniske sprog lyder det:

Frankrig, Storbritannien og Tyskland udsendte en sjælden fælles erklæring, der opfordrer præsident Mubarak og de protesterende at vise tilbageholdenhed. Men, lige som præsident Obama, opfordrede de ikke til at afsætte en autokratisk leder, som har castet sig selv i rollen som grundpillen for vestlige diplomatiske og sikkerhedsmæssige interesser i Mellemøsten

Det er vist det, man kalder for Realpolitik.

Advertisements

Comments Off on Når der lukkes for information

%d bloggers like this: