Gregers Friisberg

Totalitarisme

Posted in Politik by Gregers Friisberg on 27/02/2011

Der er en del forvirrede forsøg i medierne på at opklare, hvad det egentlig er for et regime Gaddafi har etableret i Libyen igennem årene. Undertrykkelsen og volden er så forfærdelig, at man leder efter forklaringer og modeller. Reelt findes der ikke helt tilsvarende paralleller.

Er det en form for totalitarisme?

Det kan minde om totalitarisme, men er det ikke. Ved en totalitær samfundsmodel forstås et styre, der gennemsyrer samfundet helt ned i den mindste detalje. Det dominerer f.eks. socialisationsprocesserne, dvs opdragelse og indlæring af roller, normer, sociale værdier og personligheder. Dertil har Gaddafis styre ikke sat sig tilstrækkeligt på samfundet. Af gennemførte totalitære samfund nævner man ofte Nazityskland og Stalins Sovjetunion. Det var samfund præget af, at søjler af magt gik ned i samfundet og dominerede det totalt – deraf betegnelsen totalitarisme. Der var en totalitær ideologi, der gennemsyrede samfundet, og som individerne forventedes at have på rygraden.  George Orwell har leveret en parodi på denne samfundsmodel i sin bog 1984.

Gaddafi har brugt udtrykket Jamahiriya om den libyske samfundsmodel. Det  betyder direkte oversat “massernes stat”.  Grundlaget for styret er Folkekongresser, hvor repræsentanter for de forskellige stammer i landet sidder. Og Gaddafi er ikke hverken præsident, regeringsleder eller noget tilsvarende, men revolutionær leder, som leder revolutionen. Libyen har altså ikke de sædvanlige statsorganer, der gør, at et evt. magtskifte kan finde sted. Landet er personligt ledet af en enkelt man og kliken omkring ham.  Hitlertyskland og Stalins sovjetunion havde trods alt statsorganer. Der var partier, et udbygget statsapparat, og organisationer, hvorigennem styrets magt kunne formuleres. Det mangler delvist i Libyen.  Det er altså ikke totalitarisme i traditionel forstand. Det er med til at give forklaringen på, hvorfor revolutionen, oprøret imod Kaddafi og forsøgene på nedkæmpelse af den,  bliver så kaotisk, når den kommer. Og det forklarer også , hvorfor oprøret søger efter samlende symboler, f.eks.flag og samlende personligheder fra området før Gaddafi.

Det er svært at forestille sig traditionel totalitarisme i vore dages globaliserede verden. De totalitære samfundsmodeller var nationalistiske modeller. Det var samfund, der lukkede sig af over for den øvrige Verden. Derfor kan man også se tendenser til totalitarisme i Kina op til og med kulturrevolutionen. Da Kina begyndte at åbne sig op over for den øvrige verden fra slutningen af 1970’erne, udvikledes snarere en autoritær samfundsmodel i landet.

Advertisements

Comments Off on Totalitarisme

%d bloggers like this: