Gregers Friisberg

Konkurrenceevneparadokset

Posted in Økonomi by Gregers Friisberg on 16/03/2011

Konkurrenceevne hænger sammen med løn og skatter. Ingen tvivl om det. Men høj løn og høje skatter kan der kompenseres for via velfungerende infrastruktur og veluddannet arbejdskraft. Konkurrenceevne kan tilpasses via valutapolitikken, eller det kan gøres på den hårde måde igennem en langtrukken besparelses- og indkomstpolitik.

Kilde: Le Monde. Noter: Allemagne: Tyskland. Royaume-uni: Storbritannien. Suede: Sverige. De to første spalter viser minimumslønninger pr måned i euro. Sidste spalte den gennemsnitlige timeløn i industri- og servicevirksomheder med mere end 10 ansatte

Det er ikke primært p.g.a. skatternes højde, at Danmark har tabt konkurrenceevne. Det skal ikke afvises, at skattetryk og skattepolitikkens udformning kan spille ind. Men det er ikke det mest afgørende, jvf eksemplet Sverige, der har næsten samme høje skattetryk (og lønniveau) som Danmark, jvf vedlagte opgørelse over lønomkostninger i EU-landene, som den franske avis Le Monde har samlet sammen.

Sverige har imidlertid  alligevel en høj konkurrenceevne og pt en stærk økonomisk vækst. En veludbygget og effektiv offentlig sektor er ofte en forudsætning for konkurrenceevne og vækst, fordi en række fællesopgaver varetages mere effektivt (og solidarisk) ad den vej, end det ellers kunne være gjort.

Sveriges konkurrenceevne  hænger sammen med, at landet bevidst har forsøgt at føre en valutapolitik, der ikke underminerede konkurrenceevnen.

Det har Danmark ikke. Danmark har ladet stå til og ladet omkostningerne udvikle sig for meget under den florissante periode fra 2003 – 2008, uden at produktiviteten fulgte med, og hvor man oven i købet pustede til ilden ved at give ufinansierede skattelettelser på ejendomsværdiskatten og lukkede op for afdragsfrie lån, så boligboblen udviklede sig, og boligen blev en hæveautomat, der kunne trækkes penge ud af, for den almindelige danske forbruger. Det var med til at sætte gang i en forbrugsfest, som der ikke var tilstrækkkelig dækning for.

Det er altså uigennemtænkte tiltag fra en misforstået  økonomisk “frihedsdagsorden”, der har hjulpet til. Og man har fået det til at glide ned med en alt for ensidig snak om globaliseringens velsignelser – uden at tage hensyn til, at globaliseringen også kan indeholde  problemer, når den defineres i en ramme af uregulerede globale markeder. Der har ikke været en sammenhængende strategi for, hvilke erhverv der skulle blive i Danmark, og hvilke der skulle internationaliseres.
    Sammen med den lave euro-rente førte de nye låneformer og de lave ejendomsskatter til en overophedning i bygge- og anlægssektoren, som hjalp til at drive omkostningsniveauet for hele økonomien op over og ud over produktivitetsudviklingen.

Advertisements

Comments Off on Konkurrenceevneparadokset

%d bloggers like this: