Gregers Friisberg

ØMU underskud

Posted in Arbejdsmarked, Økonomi by Gregers Friisberg on 07/04/2011
ØMU underskud (pct af BNP venstre akse) og ØMU gæld (pct af BNP højre akse). Kilde: Statistikbanken. Danmarks Statistik

Kilde: dst.dk. Hent fil her.

ØMU underskud og ØMU gæld er ved at udvikle sig til de helt store dyr i åbenbaringen i den økonomisk politiske debat i Danmark, – ikke mindst aktualiseret af de enorme fejlberegninger af statsbudgetunderskuddets størrelse. Denne sag er så utrolig, at jeg kommer til at gentage mig selv i forhold til det foregående blogindlæg.

Overvismand Whitta Jacobsen fra Det økonomiske Råd er gået i rette med de, der angiveligt skulle have skudt Finansministeriets embedsmænd i skoene, at de er ansvarlige for disse store fejlskud.

Selvfølgelig skal man ikke skyde løs på offentlig ansatte embedsmænd, som har svært ved at forsvare sig,  men man må nok sige, at det i øvrigt er den såkaldte økonomiske videnskab, der har et problem med sine analyser og prognoser. Og det er naturligvis ikke første gang, den samfundsvidenskabelige metode kommer til kort over for at prognosticere  hastige samfundsændringer.

Den danske udfoldelse af spin omkring ØMU underskud og gæld når nok ikke græske proportioner, men givet er det, at tal for offentlige finanser kan gøres op på mange forskellige måder, og derfor er EU da også gået ind i et standardiseringsarbejde.  Det er en forudsætning for at kunne få euroen til at fungere. De tal, der ligger bag figuren ovenover er Danmarks Statistiks tal, som bygger på disse EU harmoniserede definitioner.  

Hvad enten der er stukket noget under gulvtæppet eller ej, ligger det klart, at der tidligere er brugt tal for et langt højere offentligt underskud til at inddrage EU  og  ØMUens konvergenskriterier (og europagten) som krabask over for danskerne.  Denne krabask har medvirket til at give krisebevidsthed, som øger opsparing, og som giver tilbageholdenhed m.h.t. ønsker om lønforhøjelser.

Den er således brugt i de nyligt overståede overenskomstforhandlinger med de offentlig ansattes organisationer til, at de har accepteret 0-vækst i lønnen ud fra “hensyn til samfundsøkonomien”. Og den er brugt til krav om finanspolitisk disciplin, f.eks. i genopretningspakken fra maj måned og i 2020-planen.

Sagen er fascinerende  –  også ud fra en diskursiv og politisk synsvinkel. Danmark er ikke med i ØMU’ens tredje fase, hvor man får fælles mønt. Det har de danske vælgere stemt nej til. Alligevel er landet med på bagperronen. Og Danmark har tilsluttet sig europagten, ud fra formodninger om, at det altid lønner sig at underkaste sig finanspolitisk disciplin fra disciplinstærke landes (Tyskland) side.  Det har et stort folketingsflertal i al hast  – og uden dybere undersøgelser – taget en hurtig beslutning om.

Advertisements

Comments Off on ØMU underskud

%d bloggers like this: