Gregers Friisberg

CO2 – jagten på “syndere”

Posted in Klimapolitik by Gregers Friisberg on 31/05/2011

Den britiske avis The Guardian bringer en overskuelig oversigt over CO2 udledning, hvor det er let at se, hvad de forskellige lande bidrager. Kina er nu den største CO2-udleder i absolut værdi:

1. China: 7,711 million tonnes (MT) or 25.4%
2. US: 5,425 MT or 17.8%
3. India: 1,602 MT or 5.3%
4. Russia: 1,572 MT or 5.2%
5. Japan: 1,098 MT or 3.6%
6. Germany: 766 MT 2.5%
7. Canada: 541 MT or 1.8%
8. South Korea: 528 MT or 1.7%
9. Iran: 527 MT or 1.7%
10. UK: 520 MT or 1.7%

Men målt pr indbygger ligger USA stadig over Kina:

Australia: 19.6 tonnes
United States: 17.7 tonnes
Russia: 11.2 tonnes
Germany: 9.3 tonnes
UK: 8.4 tonnes
China: 5.8 tonnes
World average: 4.5 tonnes
India: 1.4 tonnes
Africa average: 1.1 tonnes
Chad: 0.03 tonnes
(Oversigt over alle)

CO2-udledning er afhængig af industrialiseringsgrad, varmeøkonomi, transportøkonomi og graden af omstilling til vedvarende energi. Når nogle af de nye økonomier som Kina og Indien er ved at lægge sig i spidsen, skyldes det bl.a., at vi importerer industrivarer fra dem. Der er sket store ændringer i den internationale arbejdsdeling de senere år, så de nye økonomier (emerging economies) overtager industriproduktion. Men det skyldes også, at deres produktion alt andet lige er mere energiintensiv.

Kilde: The Guardian og IEA

 

En tredje interessant måde at opgøre det på er at se på det, man kalder forbrugsemissionen. Her måler man landets fodaftryk ved at trække emissionen fra produktionen af de eksportvarer, der konsumeres i et andet land, fra og lægge importerede varer til. Denne opgørelse tager altså hensyn til den ændrede internationale arbejdsdeling, når hvert lands bidrag måles. Så ser det således ud:

1. US: 29 tonnes
2. Australia: 21 tonnes
3. Canada: 20 tonnes
4. Switzerland: 18 tonnes
5. Finland: 18 tonnes
6. Netherlands: 17 tonnes
7. Belgium: 17 tonnes
8. Ireland: 16 tonnes
9. Cyprus: 16 tonnes
10. UK: 15 tonnes

 

Advertisements

Comments Off on CO2 – jagten på “syndere”

%d bloggers like this: