Gregers Friisberg

In Search of Excellence?

Posted in Politik by Gregers Friisberg on 07/06/2011

Det er ikke nogen særlig genial idé at offentliggøre eksamensgennemsnit for landets gymnasier og HF-kurser, som Undervisningsministeriet gjorde det i går. Det er ikke god “forbrugervejledning” for elever og forældre, hvis det er ment som sådan.

Det er kun karaktererne i de skriftlige eksaminer, der er nogenlunde “objektive” udtryk for, hvad eleverne kan. Ellers er karakterer i betydeligt omfang “kulturelle” fænomener, hvor den pågældende uddannelsesinstitutions kultur, lærerforventninger, holdninger til undervisning og elever, etc spiller en betydelig rolle for karaktergennemsnittet.
    Det allermest afgørende er dog, at den sociale rekrutering til skolerne er forskellig.  Hvor bor de ressourcestærke? Det bekræftes f.eks., når man ser listen over de 5 bedste:

Aurehøj gymnasium 7,91
Sankt Annæ Gymnasium 7,89
Aarhus Katedralskole 7,87
Østre Borgerdyd Gymnasium 7.87
Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,82

Det er almindelig kendt, at disse fem institutioner i højere grad rekruterer fra de “dannede” middellag end de dårligt scorende institutioner. Når man får godt elevmateriale ind, vil scoren alt andet lige blive højere. Det gode elevmateriale findes i bestemte kvarterer i storbyerne, og det findes generelt højere grad i universitets- og centerfunktionsbyer som København og Aarhus. Derved kommer offentliggørelse af listen også til at emme af social nedgørelse af Udkantsdanmark.
     Der kan komme altså til at ligge et element af noget socialt diskriminerende i offentlggørelse af listen. Den kan blive til en selvopfyldende profeti snarere end en spore til at excellere, fordi ansøgerne måske vil søge væk fra de dårligst scorende mod de bedst scorende, i hvert fald i områder, hvor der kan vælges mellem institutioner.
    Det kan også komme til at underminere eksamens- og karaktersystemet. Det følger jo af, at det netop ikke –  bortset fra nogle skriftlige eksaminer – er “objektive” forhold, som karaktererne måler. Formentlig vil næste års resultat gennemsnitligt komme til at ligge højere. Men er det ikke bare dejligt at se, at Vidensdanmark klarer sig så godt?

Advertisements

Comments Off on In Search of Excellence?

%d bloggers like this: