Gregers Friisberg

Uheldige bemærkninger fra Bernstein

Posted in Økonomi by Gregers Friisberg on 20/09/2011

Nationalbankdirektør Niels Bernstein siger i forbindelse med offentliggørelsen af Nationalbankens kvartalsoversigt, at der ikke er nogen grund til at lempe på finanspolitikken: “Dansk økonomi har været i fremgang de sidste to år, og vi skønner, at de seneste års fald i den ledige kapacitet fortsætter, når vi kommer ind i 2012 og 2013. Økonomien er lige så stille på vej tilbage på et normalt spor, så der er ikke grund til at øge den økonomiske aktivitet gennem finanspolitikken”.

 Det er en ret markant udmelding at komme med midt i de verserende regeringsforhandlinger. Det er også en direkte politisk stillingtagen, fordi der tages parti for ekspansion af nogle dele af økonomien i forhold til andre. Det vil i hvert fald være en konsekvens af, at man følger rådet.
     Lederen af de verserende regeringsforhandlinger har formentlig i forvejen svært nok ved at nå fra Radikale til Enhedslisten uden at bukserne revner.
    Bernsteins udmelding vil bestemt ikke gøre det lettere. Det er altså en direkte indblanding i førelsen af den økonomiske politik i landet. Det plejer at være sådan, at politikerne forbeholder sig retten til at føre finanspolitikken. Penge-, rente- og valutapolitik har man så delvist overladt til Nationalbanken.
    Selvfølgelig hænger disse politikformer sammen, men det har altid været sådan, at Nationalbankens rolle er residuel i forhold til den finanspolitik, politikerne lægger op til. Det vil sige, at man kan imødegå den igennem stramning af f.eks. pengepolitikken. Men at bevæge sig direkte over i politikernes gebet, er ret uhørt. Og det bliver det ikke i mindre grad af timingen.
    Udtalelsen er også betænkelig, når man ser på de ustabile finansmarkeder. Der skal ikke meget til, før bisværmen af hurtige penge skifter fokus, og det kan meget vel blive væk fra Danmark, når udlandet ser, hvordan de økonomisk-politiske beslutningstagere er uenige om kursen.

Man skal nok ikke undre sig over, at bankøkonomer ser anderledes på det:

Nogen vil måske mene, at Nationalbanken med de usædvanligt klare udmeldinger midt i forhandlingerne om regeringsgrundlaget blander sig i den politiske proces. Man bør dog huske, at Nationalbankens vigtigste opgave er at holde kronekursen stabil. Det kan kun lykkes, hvis den økonomiske politik er stabilitetsorienteret og sigter mod lav inflation og nedbringelse af den offentlige gældsætning,” lyder det fra Jacob Graven.

Hvis Nationalbanken vurderer, at politikerne kompromitterer den målsætning, er det ifølge Jacob Graven Nationalbankens pligt at råbe vagt i gevær.

“Mens politikerne typisk har en kortsigtet dagsorden for den økonomiske politik og gerne vil vise politisk handlekraft, har Nationalbanken en mere langsigtet dagsorden, hvor der er fokus på at holde dansk økonomi grundlæggende stabil. Politikerne bør derfor lytte til de usædvanligt klare meldinger fra Nationalbanken,” mener Jacob Graven.   (Kilde: EPN.)

Konsekvensen af det synspunkt må blive, at man indsætter en teknokratisk, embedsmandsstyring af økonomien, en styring, der kan tage de nødvendige “langsigtede” hensyn.

Danmark har efterhånden et af de mest solide overskud på betalingsbalancen. Økonomier kan efter behov blive rangordnet efter forskellige indikatorer, men f.eks. hvor lav den tiårige statsobligationsrente er, kan hyppigt bruges som udtryk for internationale investorers vurdering.
    Danskerne sparer ifølge økonomer for meget op. Der er for lang tid til jul. Der er behov for at få gang i penge- og vareomsætningen, så der kan gøres noget ved den stadigvæk relativt høje arbejdsløshed. Finanspolitisk lempelse kan være mange ting. Det kan også være en politik, der bygger forudsætninger op for erhvervene, så økonomien kommer til at fungere bedre, f.eks. via fremskyndelse af infrastrukturinvesteringer.

Den nylig offentliggjorte World Economic Outlook fra IMF advarer imod det, som Bernstein anbefaler: De europæiske økonomier og USA skal være forsigtige med at føre for meget nedskæringspolitik i den situation, man står i lige nu. Den nyudnævnte direktør for organisationen, Christine Lagarde sagde det samme i sin tiltrædelsestale for nylig. Danmark skal bevidstløst deltage i den nedadgående spiral, der kun forstærker recessionen, synes opskriften at være.

Advertisements

Comments Off on Uheldige bemærkninger fra Bernstein

%d bloggers like this: