Gregers Friisberg

Hvad drejer US valget sig om?

Posted in USA by Gregers Friisberg on 18/01/2012

Der er ved at opstå almindelig forvirring om, hvad det amerikanske præsidentvalg – og primærvalgene op til det – kommer til at få som hovedtema? Er det klassekamp? Eller er det det traditionelle republikanske tema om Big Government, der hugger pengene op af folks lommer og lammer det private initiativ.

Der er opstået forvirring, fordi republikanerne i stigende grad bliver uenige indbyrdes efter, at Romney er rykket frem som første hest i feltet.  Det får den populistiske fløj i partiet til at fremstille ham som en hjerteløs rigmand, der har nedlagt massevis af arbejdspladser og ført sig frem som “gribkapitalist” på Wall Street. Samtidig sætter dette kampagnen imod Barack Obama som “klassekriger” i et vist perspektiv.  Midt i alt dette stilles der spørgsmålstegn ved, om den amerikanske drøm stadig lever? Måske lever den videre i Europa, f.eks. i Danmark, siges det. Flere sociologiske undersøgelser har således vist, at den sociale mobilitet er betydelig højere i f.eks. Danmark end i USA.

Det hører med til den almindelige mudderkastning, at man fremstiller modparten i et negativt lys. Obama er således tidligere blevet fremstillet som muslim. I forbindelse med fremstillingen af ham som “klassekriger” er han blevet beskrevet som en slags “socialistisk” europæisk politiker, der vil udvide Big Government, i stedet for at indskrænke dette uvæsen, som det sig hør og bør.  Men de nuværende forsøg på fra det populistiske højres side at fremstille Romney som hjerteløs rigman (hvad der muligvis ikke er forkert!) og lade de socialkonservative, f.eks. Rick Santorum, løbe med palmerne som de hjertegode, kommer man selv til at ligne “europæisk socialisme” i svøb.

Midt i al denne forvirring over modsatrettede valgkampsdiskurser, kan vi så studere diskursen om Danmark som social utopi.

Advertisements

Comments Off on Hvad drejer US valget sig om?

%d bloggers like this: