Gregers Friisberg

IMF nedskærer vækstforventninger

Posted in Global økonomi by Gregers Friisberg on 25/01/2012

IMF, Den internationale Valutafond, har fremlagt nye fremskrivninger af sine vækstskøn. Det ser ikke kønt ud for verdensøkonomien. Det er specielt EU-økonomien, der fremviser et mere negativt billede end tidligere. For USA ser det ikke så sort ud. Det er måske de økonomiske stimulanspakker, især den i 2009, der virker.

Kilde: IMF.

Regningen for den europæiske stramningspolitik skal nu forfalde. Det ses, hvordan specielt Italien og Spanien, to store euro-økonomier, får reduceret projektionerne for 2012. Deres vækst bliver 2,5 – 2,8 pct lavere end tidligere skønnet.

Uden vækst går det ikke, som IMFs cheføkonom Olivier Blanchard siger i en video, der følger med præsentationen af de nye tal.  Fiskal konsolidering, der foregår for hurtigt, og bankkonsolidering, der begrænser kreditgivning, forstærker tendensen til nedgangen.  IMF’s direktør taler om et 1930’s moment.  Hun taler om mangelen på beslutningskraft blandt politikerne i 2011, både de mange møder i eurozonen, der som bekendt ikke førte ret meget konkret med sig, og “debatten” om gældsloftet i USA’s kongres. 

Det er oplagt, når man ser på tallene ovenover, at frygte det værste. Som Lagarde siger, er selv de ovenstående fremskrivninger måske for optimistiske, hvis mangelen på koordineret fælles handling udløser den samme nedadgående spiral, som man så i 30’ernes krise.

Økonomiske analyser har vist, at en for hurtigt gennemført økonomisk stramningspolitik kan få den modsatte virkning af den tilsigtede. Det gælder især for euro-lande, hvor investortilliden er lav, fordi der ikke er en stat til at garantere og en centralbank til at købe op i obligationer, når det er nødvendigt. En hurtig stramning vil derfor via det vækstfald, det udløser og de negative forventninger, som følger med, kunne forårsage en så stor stigning statsobligationsrenten, at det samlet set forværrer gældsbyrden.

Advertisements

Comments Off on IMF nedskærer vækstforventninger

%d bloggers like this: