Gregers Friisberg

Stigende ulighed under “Den store recession” i USA

Posted in USA by Gregers Friisberg on 23/02/2012

Det er ofte solide økonomiske analyser, der laves i centralbanker. Det gælder Nationalbanken, hvor de offentliggøres i f.eks. Kvartalsoversigten. Og det gælder den amerikanske centralbank, Federal Reserve. En af dens filialer, The Fed i Minneapolis, har således lige offentliggjort en interessant analyse af udviklingen i indkomstfordelingen i USA under det, man kalder The Great Recession (Den store Recession). Betegnelsen bringer mindelser om Den store Depression i 30’erne.

Minneapolis Fed konkluderer, at uligheden i USA slår rekord i efterkrigstiden, og man tilskriver årsagen den store recession. Uligheden er steget, påpeger man, på trods af de betydelige udbetalinger af øgede overførselsindkomster, f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse, der har fundet sted.

Figur 1: Udvikling i lønindkomst, samlet indkomst og disponibel indkomst for bedste 5 pct i forhold til median (den midterste værdi)

Figur 1 viser udviklingen for den laveste indkomst i det øverste 5 pcts indkomstinterval i forhold til medianindkomsten. Det er på mange måder et mere sigende mål for uligheden end den såkaldte gini-koefficient, der viser et meget sammensat mål for graden af samlet ulighed.

Figur 2: Medianindkomst i forhold til laveste 20 pct (øverste indkomst i laveste 20 pct)

Medianindkomsten er faldet under krisen, men relativt behersket. Derimod kan man se, at indkomsterne for de laveste 20 pct er faldet kraftigt (svinget opad i kurven fra recessionens gennemslag):

This is the result of historically  high unemployment and nonparticipation. In  terms of earnings, the bottom 20 percent of the U.S. population has never done  so poorly, relative to the median, during the whole postwar period. We also show  that this group experienced rapidly  declining wealth.

Undersøgelserne viser også, at der har været et kraftigt fald i formuerne (wealth) for denne gruppe.

Politisk sætter det den amerikanske præsidentvalgkamp frem til november 2012 i perspektiv. Man har set f.eks. præsident Barack Obama gå meget målrettet efter at slå politisk mønt af disse sammenhænge.

Advertisements

Comments Off on Stigende ulighed under “Den store recession” i USA

%d bloggers like this: