Gregers Friisberg

Double dip i Storbritannien

Posted in Storbritannien by Gregers Friisberg on 25/04/2012

Nye offentliggjorte tal for det britiske BNP’s udvikling viser, at landet nu er i det, man kalder en double dip:  BNP falder igen, denne gang med tal for 1. kvartal for 2012.

Figur 1: Recessioner sammenlignet. Britisk BNP ændring i pct

 Kilde: Guardian Data-blog. Tal fra National Institutet of Economic and social Research.

Som man kan se af tallene, er produktionsfaldet i den nuværende krise værre end i nogle af de foregående, inclusive krisen i 1930’erne. Den værste nedtur i Storbritannien i 100 år, ifølge The Guardian.
Blandt de 7 største OECD-økonomier er det kun Italien, der klarer sig værre. Flere af euroøkonomierne har også oplevet faldende BNP-tal.

Det er et problem for den siddende koalition af Konservative og Lib-Dems i Storbritannien. De har hidtil forsvaret deres nedskæringspolitik med, at det er nødvendigt med en hestekur for at økonomien kan komme på fode igen. Antagelsen var, at så længe markeder er frie og fleksible, er der ikke noget, der kan gå galt.  Men det er der desværre. Det er mærkeligt, at man ikke har lært af krisen i 1930’erne. Det ser ikke ud til at “British Austerity” (besparelsespolitik) giver resultater. Tværtimod, landet er i industriel, social og økonomisk tilbagegang, en tilbagegang, der går voldsomt ud over udsatte grupper. Det diskuteres blandt britiske økonomer, om det er euro-krisens skyld, idet den forringer afsætningsmulighederne til de europæiske hovedmarkeder for britisk erhvervsliv. Det er dog ikke The Guardians syn, at hele forklaringen kan ligge i euro-krisen. Avisen mener, at problemerne for en stor del er hjemmelavede. Det kan bl.a. ses på, at der er kraftig recession i en hjemmemarkedsindustri som bygge- og anlægssektoren. Nogle af problemerne hænger dog også sammen med en dårlig styring af økonomien, inden koalitionen kom til:

Regeringen “arvede en dybt dysfunktionel økonomi, hvor skatterne, der blev genereret af finansiel spekulation og spekulation i ejendomssektoren i det sydlige England, betalte for højere offentligt forbrug i den nordlige del af landet. Det var en økonomi, hvor The City fik lov til at passe sig selv, og hvor vækst var for afhængig af gæld”.

Advertisements

Comments Off on Double dip i Storbritannien

%d bloggers like this: