Gregers Friisberg

Klassekrigsvalg?

Posted in USA by Gregers Friisberg on 13/09/2012

Det er blevet almindeligt i moderne politiske systemer at sige, at valg afgøres inde på midten af det politiske spektrum, og at store partier, der kæmper om vælgerne i denne del af spektret, kommer til at ligne hinanden mere og mere.

Det ser dog ikke ud til at gælde for det amerikanske præsidentvalg. Paul Krugman har ligefrem kaldt det “klassekrigsvalget“.  Og han har bragt vedlagte diagram til dokumentation af denne “klassekrigshypotese”.

Figuren viser ændringer i nettobeskatning, hvis de to kandidaters respektive forslag på skatteområdet tænkes gennemført.  Bush’ skattelettelser fra 2003  til de rigeste amerikanere ligger stadig og spøger og har været genstand for adskillige tovtrækkerier mellem Demokrater og Republikanere. De er midlertidige, og foreløbig er de forlænget frem til 1. januar. Hvad der så skal ske, strides man om. Obama vil kun gå med til forlængelse for den såkaldte “middelklasse”, i dette tilfælde folk med indkomster under 1/4 mio $ om året.

Nye tal fremlagt af det amerikanske Census Bureau viser, at man efterhånden skal langt tilbage i historien for at finde større ulighed i den amerikanske indkomstfordeling. Over 20 pct af amerikanske børn lever i fattigdom (efter det amerikanske absolut fattigdomsbegreb). Trickle down economics, hvor man forestiller sig, at alle hen ad vejen får glæde af elitens økonomiske fremgang,  ser ikke ud til at fungere.  Ginikoefficienten i USA er nu oppe på over 47 pct, hvad der ofte beskrives som et alarmerende højt “latinamerikansk” niveau.  2010 tallene for indkomstulighed i USA har nu overskredet tallene for lande som Uruguay, Argentina og Bangladesh, lande der normalt ses om ulige ud fra en ulands- eller overgangsøkonomisynsvinkel. Det amerikanske “Fattigdomskort” over den geografiske fordeling af fattigdommen viser endvidere, at nogle af de værst ramte stater er de, der grænser op til Mexico. Der er her en immigrantbefolkning, der tynger nedad i statistikken.

Det er næppe “klassekrig”, man ellers forbinder med den moderat konservative Barack Obama. Men der er forskel på, hvilken diskurs der kan køre omkring disse problemer i henholdsvis USA og Europa.

Washington Post bringer figuren herunder. Den er interessant, fordi den viser,  hvor lidt forskel der er på middelklassens og overklassens skattesatser, når man lægger de føderale skatter sammen med statsskatter og lokale skatter. De laveste indkomstgrupper har relativt store  betalinger til de lokale niveauer. Der er altså samlet set meget lidt Robin Hood effekt i det amerikanske skattesystem.

Kilde: Washington Post.

 

Links:  Romney om Obama-voters.

Advertisements

Comments Off on Klassekrigsvalg?

%d bloggers like this: