Gregers Friisberg

Delicate Issues

Posted in USA by Gregers Friisberg on 23/09/2012

En stor del af debatten om skat, statens rolle, statens budget og gæld, m.v. går hen over hovedet på mange amerikanske vælgere, fordi det – især for skattepolitikken – er ret uoverskueligt.
Når f.eks. Romney har sagt, at 47 pct af befolkningen ikke betaler skat, men altså på en eller anden måde må nasse på alle de andre i stedet, er det meget af en tilsnigelse. En stor del af dem betaler de såkaldte pay roll taxes, som er løn-“skatter”, arbejdsgivere skal opkræve til f.eks. social security (folkepension m.v.). Endvidere betaler de sales taxes (omsætningsafgifter) på deres indkøb. De varierer fra stat til stat.  Det kan meget vel bringe mange af dem op på en højere skattepct end den, milliardæren Romney har opgivet. Der er endvidere loopholes (smuthuller), der bl.a. er lavet for at gøre investeringer attraktive. Og der er rentefradragsret for prioritetslån i boliger.
Skattepolitikkens komplicerethed er medvirkende til, at værdipolitikken i stedet vinder frem. Det er lettere at tage stilling til, om straffene for forbrydelser skal være hårdere, eller om der skal være fri abort eller ej.

Den amerikanske forfatter Dave Eggers startede i slutningen af halvfemserne det litterære magasin McSweeney’s. Det har lanceret et website til støtte for præsident Obamas genvalg. Det blev startet i august med kampagnen 90 days – 90 reasons. Her er en række relativt velformulerede begrundelser for, hvorfor man ud fra et progressivt udgangspunkt bør støtte Obamas genvalg. Det drejer sig om ligestillingspolitik, kønspolitik, homoseksuelles rettigheder, behandling af unge kriminelle, handicappolitik, etc, hvor forskellige landvindinger under Barack Obama og andre demokratiske præsidenter drages frem.

Sitet er kendetegnet ved, at en række relativt kendte kulturpersonligheder bidrager. Det er f.eks. forfatteren George Saunders, der har forfattet den 3. grund, Obamas arbejde for at forbedre den såkaldte VAWA-lov (Violence Aganist Women Act).  Hvorfor er det relevant?:

I’m a husband and a father of two daughters. I have a mother, sisters, nieces.  So the Violence Against Women Act has real meaning for me. It’s basically my country saying: women are to be valued here.

Indebærer det, at konservative republikanere mener, at kvinder ikke bør beskyttes imod vold?  Næppe, men uenigheden kan komme til at dreje sig om statens rolle, og hvor stor statens rolle skal være.  Ifølge Saunders har Obamaadministrationen fået øget bevillingerne til arbejdet:

When Barack Obama was running for President in 2008, he promised to fully fund the Act. According to PolitiFact.com, winner of the 2008 Pulitzer Prize for Political Reporting, he has more than fulfilled that promise. After citing the Office of Management and Budget, which says that Obama’s budget for 2011 “includes $538 million, an increase of $120 million, to support women victims of violence, including domestic abuse and sexual assault victims.

En kvindelig musiker skriver om præsidentens sundhedsreform og dens betydning for kvinders sundhedstilstand.

Forfatteren Jonathan Franzen skriver om Obamas indsats i miljøpolitikken. Han er klar over, at man her kommer ind i en af de berømte glidebaner, kompromisernes og det mulige svigts holdeplads, fordi skismaet mellem jobs, vækst og miljø bliver sævrt i en krisetid:

I never expected Obama to be actively environmentalist—he was a senator from a big coal-producing state—and so I’ve been less prone to disappointment with him than my progressive friends have been. What he has been, demonstrably, is passively environmentalist.

Obama gjorde en indsats for redning af den amerikanske bilindustri og stillede krav om omstilling til mindre benzinforbrugende biler. Men energi- og miljøpolitikken kan i dag bringe en stor svingstat som Ohio i spil. Tough on the Environment er tough on growth and jobs og kan betyde valg i en stat, hvor skifergas kan give muligheder.

Den kendte miljøforkæmper Bill McKibben, der skrev den første bog (1989), der advarede om klimaforandringer, The End of Nature, skriver om Keystone Pipelinen, der er projekteret til at skulle løbe fra de canadiske tjæresandsfelter til Den mexicanske Golf, og som opfattes som en stor mulig trussel imod miljøet/det globale klima:

A year ago, 1,253 Americans were arrested outside the White House while protesting the proposed Keystone Pipeline, which would run from the tarsands of Alberta to the Gulf of Mexico. Liberating that pool of carbon would, in the words of NASA climatologist James Hansen, mean it’s ‘game over’ for the climate. Mitt Romney has promised that, if elected, his first act would be to approve the project. Barack Obama hasn’t said one way or the other what he’d do, which holds out some hope, anyway.—Bill McKibben  Middlebury, Vermont.

Det er karakteristisk, at der her er knap så stor skråsikkerhed m.h.t., om den demokratiske præsidentkandidat står for en progressiv linje? Krydspresset mellem miljø- og væksthensyn bliver for stærkt. Den miljøfarlige fracking, der bringer gas frem fra skiferlagene, er på vej frem mange steder i USA. Demokraternes indsats har bestået i passivt at lade det ske eller i at stille nogle krav til, hvordan udvinding skal foregå.

Valget kan ende med at blive afgjort i nogle svingstater og inde på den vælgermæssige midte. Derfor kom Romneys udtalelser om de 47 pct nassende ikke-skattebetalende amerikanere da også som Godsent. Til et talk show sagde Barack Obama: “The president has to work for all Americans.” Og selv om det måske ikke er lige for at se den rige forretningsmand Romney som offer og den, der ligger ned og ikke må trædes på,  passede han på ikke at hovere. Det er i sidste ende nok evnerne som effektiv kommunikatør, der kan sikre præsidentens genvalg.  Det kan ydermere blive spændende  –  hvis den nuværende fremgang i meningsmålingerne holder  – , om Demokraterne kan genvinde det flertal i Repræsentanternes Hus, som partiet tabte i 2010.  Og hvilken politik vil Barack Obama da føre i en eventuel 2. valgperiode, hvor han ikke behøver at tænke på genvalg?

Romney har forsøgt at tage brodden af Obamalejrens kritik ved at offentliggjøre sine skattepapirer. Indtil videre er de dog kun offentliggjort i deres helhed for 2010 og 2011.
Det kan imidlertid føre til nye problemer for ham, idet der nu kan blive sat fokus på, hvad selvangivelsespapirerne indeholder. Onlinemagasinet Politico skriver:

Why were more than 65% of pages related to overseas investments? Why did he have investments in a Chinese oil company? Why did he have dozens of foreign accounts and millions stashed away in tax havens like the Caymans? Psaki (talsperson for Obamas kampagnestab) asked, according to a pool report.“Those are questions it’s in his power to answer,” she said. She added that Romney had failed the disclosure standards set by his own father when he ran for president in 1968. Psaki also knocked Romney on his tax rate, saying: “he pays a lower rate than most middle class families because of complex loopholes and tax shelters, and raised more questions than provided answers.”

Det rammer lige ind i nogle af de store temaer i valgkampen. Når der sker outsourcing af jobs fra USA, skyldes det oversøiske investeringer, herunder investeringer amerikanere foretager i Kina. Er de udenlandske konti blevet brugt til at unddrage eller reducere skat?
Hvis der kan opstå mediehistorier om, hvorfor der er anbragt penge på Cayman Islands, hvorfor der betales en lavere skattesats (13 – 20 pct over perioden er der betalt), kan Romney rode sig ud i yderligere ufordelagtig kommunikationssituationer.

Advertisements

Comments Off on Delicate Issues

%d bloggers like this: