Gregers Friisberg

En omsorgsfuld finansminister

Posted in Arbejdsmarked by Gregers Friisberg on 21/11/2012

Finansminister Bjarne Corydon kunne ikke nøjes med at sidde på sidelinjen og betragte SAS-dramaet udfolde sig. I 11. time sendte han en SMS til forhandlerne for Kabinepersonalet. Det påvirkede angiveligt ikke forhandlerne.

Det er problematisk, at finansministeren på denne måde viser sin store omsorg for dansk økonomi. Han har flere kasketter på: Generaliseret varetager af landets økonomiske politik via ansvaret for statens finanser, bestyrer af den danske stats aktiepost i SAS og arbejdsgiver for omkring 200.000 statsansatte, der snart skal indgå overenskomst.

Han er imidlertid ikke direkte arbejdsgiver for SAS’ ansatte. Det er SAS-bestyrelsen, der er det. Derfor burde han ikke have blandet sig. Men det er jo så let at sende SMS’er rundt. Der er bare det ved det, at den ulidelige lethed her fører til massakre på den danske model og denne models princip om, at arbejdsmarkedets parter selv forhandler løn- og ansættelsesforhold.

Man kan ikke lade være med at synes, at det er lidt ironisk, at SAS-forligene kommer ind i billedet lige op til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.
Det kan jo tænkes, at SAS-eksemplet smitter. Det vil sige, at en lang række virksomheder, der ligger i skarp konkurrence med udlandet, vil kræve fald i lønningerne for de ansatte.
Det vil i værste fald kunne indebære, at de, der holder fast i reguleringsordningen, som er et fast inventar i de offentlig ansattes overenskomster, bliver store tabere. Deflation og faldende lønniveau i den private sektor vil via reguleringsordningen føre til fald i lønningerne i den offentlige sektor.
Det er vigtigt, at organisationerne på det offentlige område erkender det og står fast på, at reallønnen ikke må udhules i den kommende overenskomstperiode.

Det er jo allerede sket mere end tilstrækkeligt i den nuværende periode. Det vil være udtryk for økonomisk samfundssind, hvis man kan stå fast og kræve reallønnens fastholdelse – og endnu bedre: stigning i reallønnen. Derved vil man kunne bidrage til at forhindre den nedadgående spiral – race to the bottom, som den såkaldte austerity politik har ført Europa ind i de seneste år. Danske lønmodtagere skal ikke bøde for en euro-krise, som Danmark hverken har lod eller del i.

Udfordringen er at indrette aftalegrundlaget, så det i højere grad bidrager til at skabe en sammenhæng mellem løn, produktivitet og opgaveløsning.

Det citerede, der er fra Finansministeriets “serviceeftersyn” af de offentlige overenskomster, er en uheldig tankegang, der må afvises på det bestemteste på undervisnings- og kulturområdet. Det er hverken møtrikker eller kyllinger, vi har med at gøre. Differentieret løndannelse på den beskrevne måde kan skabe splittelse og dårlig stemning på arbejdspladserne i den offentlige sektor, hvor der er en  betydelig professionsstolthed og omsorg for opgavevaretagelsen.

Advertisements

Comments Off on En omsorgsfuld finansminister

%d bloggers like this: