Gregers Friisberg

Krisepolitik fra centrum-venstre

Posted in EU by Gregers Friisberg on 22/11/2012

Lederen af de spanske socialister (PSOE), Perez  Rubalcaba, har holdt møde i Berlin med lederen af det tyske socialdemokratiske parti Peter Steinbrück. De to går sammen om at kritisere den højredrejede austerity politik, der pt er i højsædet i Europa. Det er en politik, der går ud på at bekæmpe gældskrisen og få balance i budgetterne via besparelser. Men som det så ofte er påpeget, er den reelle virkning af besparelserne, at statens indtægter falder yderligere, fordi økonomierne trækker sig sammen.

Rubalcaba benytter sig samtidig af lejligheden til at hudflette det, han kalder de to spanske højredrejede politikker, den catalanske og centralregeringen i Madrid, hvor man begge steder skjuler budgetnedskæringer og velfærdsforringelser ved at svinge med den nationalistiske fane.

I stedet kun at fokusere på nedskæringer foreslår de to socialdemokrater, at man skal gøre alvor af løfterne om vækstinitiativer i Europa. De vil endvidere have gennemført skatten på finansielle transaktioner, som en del EU-lande formelt tilslutter sig.

Steinbrücks tanker går yderligere i retning ad en mere solidarisk Europa-union. På samme måde som de 16 Länder i Forbundsrepublikken Tyskland overfører betydelige midler fra rige Länder til fattigere, skal den samme mekanisme indføres i EU.

Det er ikke uinteressante tanker. Det er just her, et af EU’s hovedproblemer ligger. Man har travlt med at svinge pisken over de fattige sydeuropæere, men erkende, at den enes underskud (på betalingsbalance og vækst), er den andens overskud i den nuværende lavkonjunktur, har man ikke villet. – Altså at det bliver lige så “kriminelt” at være overskudsland som underskudsland og indretter systemet efter det.  Det er desværre nok nødvendigt, hvis man skal løse eurokrisen, og man ikke vil give den europæiske centralbank de nødvendige beføjelser til at holde statsgældsmarkedet oppe.

Men vil Steinbrük kunne gennemføre ideerne, hvis og når han evt. kommer til magten i Tyskland? Man har før set velmendende  –  eller populistiske – politikere blive rendt over ende af statsræsonen, der understøttet af magtfulde interesser ønsker sig en anden dagsorden.

Advertisements

Comments Off on Krisepolitik fra centrum-venstre

%d bloggers like this: