Gregers Friisberg

Massearbejdsløshed i Europa

Posted in EU by Gregers Friisberg on 10/12/2012

De europæiske arbejdsløshedstal bliver mere og mere betænkelige. Én ting, man må lade EU, er dog en  vis evne til at dokumentere fænomenet:

Figur    : Arbejdsløshed i pct af arbejdsstyrke i EU17, EU27, USA og Japan

euarbejdsl

Kilde: Eurostat

Bare evnen til at komme med mere effektive løsningsforslag var lige så stor.

Den aggregerede arbejdsløshed skjuler en betænkelig fordeling af arbejdsløsheden på lande og en betænkelig aldersspredning i nogle lande  –  ikke mindst i Sydeuropa, hvor ungdomsarbejdsløsheden (16 – 25 årige) visse steder er nået over 50 pct.

I de to andre økonomiske hovedcentre i Verden, USA og Østasiden, er billedet knap så deprimerende, hvad der bl.a. hænger sammen med en vilje til at føre økonomisk stimulandspolitik. EU er frosset til i sparepolitik, en politisk økonomisk ortodoksi, der også går under navn af den såkaldte austerity (økonomisk stramningspolitik). Senest har den britiske finansminister George Osborne måttet erkende, at stramningspolitikken er kontraproduktiv. Den virker ganske enkelte ikke.  Den britiske målsætning om ligevægt på budgettet om 3 – 4 år er skudt ud i det ukendte. Samtidig er den britiske velfærdsstat ved at blive afmonteret. Det sparer ganske vist på statens udgifter, men sparker sig selv i halen, idet indtægtsgrundlaget derved samtidig udhules.

Den græske oppositionsleder Alexis Tsipras har foreslået indkaldelse af en europæisk gældskonference, der skal modelleres efter London gældskonferencen i 1953, hvor Tyskland fik eftergivet 60 pct af sin gæld. Det var en af forudsætningerne for den hurtige tyske økonomiske genrejsning efter II. Verdenskrig, og dermed en af forudsætningerne for den lange konjunkturopgang i Vesteuropa.  Som Tsipras påpeger, er den aftale der er indgået om den græske gæld ikke nær så generøs. Det kan der være flere forklaringer på. En forklaring er, at USA var mere instillet på at yde et offer i 1953, end tyskerne og de andre nordeuropæere er i 2012.

Eurogældskrisen er domineret af den ubehagelige nexus mellem de sydeuropæiske landes statsgæld og aktivmassen i nogle europæiske storbanker. Hvis man river tæppet væk under en stor del af tilbagebetalingen, vil man samtidig rykke tæppet væk under en del af de store banker. Dermed er ikke sagt, at problemet er uløseligt. En realistisk løsning vil blot blive set af mange som for ubehagelig. Men hvor behagelige er de arbejdsløshedstal, man ser nu? Det spørgsmål burde man snarere stille.

Advertisements

Comments Off on Massearbejdsløshed i Europa

%d bloggers like this: