Gregers Friisberg

Mas independencia?

Posted in Latino by Gregers Friisberg on 16/12/2012

Det er ulige størrelser, der er ved at udforme det parlamentariske grundlag for en catalansk regering efter valget i november 2012.

eleccatal

Kilde: El Pais. Escanos: Sæder/mandater.

Figuren ovenover viser resultatet af valget. Det nationalistisk-konservative CiU fik ikke det flertal, lederen Artur Mas var gået efter. Til gengæld gik det venstredrejede ERC (Esquerra Republicana), der forlanger fuld selvstændighed for Catalonien, stærkt frem. Det fordoblede sit mandattal og er nu det næststørste parti i lokalparlamentet.

Artur Mas’ snak om en folkeafstemning om selvstændighed i 2017 fik vælgerne af hus og har ført til et ret så polariseret parlament. Mange, f.eks. indvandrere fra det øvrige Spanien, er ikke begejstrede for en selvstændighed, der måske vil tvinge dem til at skulle vælge mellem spansk og catalansk statsborgerskab, så partier, der er imod selvstændighed, f.eks. Partido Popular, gik også frem.

Som betingelse for at støtte en ny Mas-regering har ERC krævet, at folkeafstemningen om suverænitet rykkes frem til 2014, samtidig med den skotske afstemning om selvstændighed.

Der er den store forskel mellem de to suverænitetsafstemninger, at den skotske er legitim. Der er indgået en aftale med den britiske regering i London. Den spanske centralregering har dømt catalansk suverænitet forfatningsstridig, og det kan ende i et retligt efterspil. På den anden side: Hvem tør tilsidesætte et folkeligt ønske udtrykt i en folkeafstemning. Det kunne man nok gøre under Franco, men er det realistisk i dag?

Det er dog stadig uvist, om det lykkes for ERC og CiU at indgå i en effektiv koalition. ERC stiller krav til den økonomiske politik, som ikke er tiltrækkende for det borgerlige CiU. Man kræver således etablering af en uafhængig catalansk nationalbank hurtigst muligt. Og det skal være en bank, der påtager sig erhvervspolitiske forpligtelser, så som at låne ud til nye virksomheder. Ifølge ERC’s økonomiske analyser er den spanske banksektor dybt dysfunktionel i forhold til at få gang i den spanske økonomi. I stedet for at bruge pengene, man har fået fra den europæiske centralbank offensivt i krisebekæmpelse, stikkes de under madrassen i forsøg på at forbedre bankernes balancer. ERC stiller også krav til den europæiske centralbank. Den skal  – udover at fungere som centralbank for eurozonen –  gøres til en udviklingsbank, der låner penge ud til infrastrukturprojekter, der kan fremme den økonomiske vækst i EU. Det er tanker med et socialistisk islæt, der ikke huer Mas og CiU, så det er et betydeligt dilemma de er kommet ud i.

Hvor står de catalanske partier i suverænitetsspørgsmålet?:

Avisen El Mundo har forsøgt at indkredse de førende politiske bevægelsers positioner i spørgsmålet om katalansk selvstændighed:

Convergència i Unió(CiU)

Partiet har bevæget sig imellem autonomismen og independentismen, uden klart at formulere sit valg. Lige nu har Artur Mas lovet at fremme en folkeafstemning om retten til selvbestemmelse og forsyne Catalonien med “statsstrukturer”.

Ciutadans

Autonomiatilhængerparti, som vil fastholde den nuværende situation, herunder også en begrænsning af autonomiet og en styrkelse af båndene til resten af Spanien. Dette parti mere end fordoblede sit mandattal. Det får bl.a. støtte blandt spanske immigranter til Catalonien. Hvorfor skal vores børn tvinges til at vælge mellem catalansk og spansk identitet/statsborgerskab? siger de, når de føler sig som både spanske og catalanske. Det viser i tydelig form et af de store dilemmaer i den proces, der er i gang.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Den traditionelt stærkest independentista-tilhænger. Den går ind for en selvstændig stat, der er medlem af EU.

Iniciativa per Catalunya (ICV)

Forsvarer en føderal statsordning, men kræver samtidig retten til selvbestemmelse juridisk anerkendt, og man forlanger et referendum om uafhængighed.

Partido Popular (PP)

Går ind for autonomiaordningen, som den er nu. Foreslår en forbedring af den finansielle situation for Catalonien, men autonomistatutten i den nuværende form forsvares, så Spaniens enhed garanteres.

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Er i teorien føderalistisk, men i partirækkerne er der mange independentister og autonomister (som indrømmet også af partiets ledelse). De spanske socialdemokrater respekterer forfatningen af 1978 og vil følge lovens vej til en ændring af forfatningen, så Spanien bliver en føderal union.

Solidaritat Catalana per la Independència

Hovedkrav er Cataloniens uafhængighed. Foreslår, at det katalanske parlament foretager en ensidig deklaration om landets brud med Spanien.

Link:

El Pais har lavet en fin interaktiv netside, der giver mulighed for at se de skiftende stemmeandele igennem tiden og delt op på H-V skala, stemmeafgivning i catalanske provinser m.v.

Resultat af valget 2012.

Advertisements

Comments Off on Mas independencia?

%d bloggers like this: