Gregers Friisberg

Den økonomisk-politiske diskurs set fra en ILO synsvinkel

Posted in Global økonomi by Gregers Friisberg on 22/01/2013

Det sete afhænger af øjnene, der ser, siger man tit. Det gælder ikke mindst, når man observerer samfundet. Når man f.eks. betragter den økonomiske politik, så kan den tage sig ud på en given måde fra en national synsvinkel, og på en anden måde fra en international vinkel. Den tager sig også forskelligt ud for økonomer af forskellig teoretisk og ideologisk observans.

ILO (International Labour Organisation), FNs organisation for arbejdsmarkedsforhold, har lige offentliggjort en rapport, der viser, at den globale ledighed stiger til over 200 mio i 2013.  Det skyldes ifølge rapporten for en stor del krisen i euro-zonen, der har formindsket den internationale handel betydeligt igennem den kontraktion, som besparelsespolitikken har medført:

Når vi går ind i 2013, så udgør krisen i euro-området den største enkeltstående risiko for de globale beskæftigelsestendenser. Den finansielle krise i euro-området, der er udløst af en kombination af problemer i banksektoren og en udstrakt finansiel nedbringning af gæld i finanssektoren og i husholdningerne, kombineret med høje niveauer af statsgæld og ikke-bæredygtige statsgældsrenter i nogle lande, er fremstået som en ødelæggende og destabiliserende kraft, ikke alene i euro-området selv, men også for den globale økonomi som helhed.

Man må sige, ILO-økonomerne her virkelig taler med store bogstaver.

Set med de “nationale virkeligheders” øjne tager dette sig helt anderledes ud. Man smykker sig af, at man sparer og skærer ned for at skabe nødvendig balance på de offentlige budgetter. Enhver anden politik er uansvarlig, förstås,  fordi den overlader gæld til kommende generationer!! Man glemmer bare, at man netop ved at have kørt økonomien ned i en nedadgående spiral overlader problemer til de kommende generationer.

Det er nationalstatsanarkiets strukturelle udgangspunkt og myopiske fejlsyn over for en mere internationaliseret forståelse af tingenes almindelige uorden.

Advertisements

Comments Off on Den økonomisk-politiske diskurs set fra en ILO synsvinkel

%d bloggers like this: