Gregers Friisberg

Den næste supermodel?

Posted in Uncategorized by Gregers Friisberg on 01/02/2013

Det senest nr af det sædvanligvis velanskrevne britiske ugemagasin The Economist indeholder en artikelserie om de nordiske lande som den mest udviklede kapitalismemodel på kloden. Det er evnen til at opretholde en høj grad af velfærd, kombineret med frie og effektive markeder  – gennemsigtighed i beslutningsprocesser og administration, og ikke mindst en evne til at reformere de offentlige sektorer, så det ikke er et spørgsmål om, hvor staten er, der optager folk, men om den virker. Og det gør den, ifølge The Economist.

Virksomhederne outsourcer for at blive mere modstandsdygtige imod konkurrence, hvorved de både opnår et højt effketivitetsniveau og skaber arbejdspladser. Men som bladet siger, er udviklingen også præget af, at flere af de store nordiske virksomheder kommer under stigende konkurrence og pres fra nye multinationale, bl.a. i de asiatiske lande, Indien og Kina. Bladet mener også, at den nordiske model med det, man kalder consensusmanagement, hvor SU og fagforeninger tages med på råd, kan hæmme omstillingsevnen og gøre virksomhederne mere sårbate i hastigt skiftende omgivelser. Der kan være en pont her, men det modsatte kan også hævdes at være tilfældet, jvf f.eks. den tyske bilfabrikant Volkswagen, der er endnu mere præget af “consensusmanagement”, end man kender det i de nordiske lande.

Som helhed virker flere af artiklerne ret overfladiske og sensationsdrevne. Det har været vigtigt at finde den journalistiske vinkling, og den bliver skamredet alt for meget. Man omtaler rosende dansk flexicurity uden at være tilstrækkelig opmærksom på, at denne model for længst i store træk er blevet afmonteret: Dagpengeperioden er skåret ned til to år, optjeningsperioden sat op til 52 uger, og det er gjort uden blik for, at der ikke er et ordentligt alternativt socialt sikkerhedsnet til at samle de ramte op. Det er sket sideløbende med, at understøttelsessatserne også er blevet undermineret af den mangelfulde indeksering af ydelserne. Den danske universelle velfærdsmodel er også ved at blive afmonteret. Børnetilskud er gjort indtæftsafhængige, og folkepensionens grundbeløb udvikler sig i stigende grad til en økonomisk bagatel, der må suppleres op med arbejdsmarkedspension og private ordninger.

Bladet har dog blik for den særlige statskapitalistiske model i Norge og dens historiske forudsætninger. Det er der ellers ikke mange, der har haft.

Advertisements

Comments Off on Den næste supermodel?

%d bloggers like this: