Gregers Friisberg

Adiós til industrien?

Posted in Latino by Gregers Friisberg on 10/03/2013

Under ovenstående overskrift har den spanske avis El Pais en interessant artikel om tilbagegangen i spansk industri under krisen, en tilbagegang, der giver et væsentligt bidrag til at forstå, hvorfor arbejdsløsheden i landet med nu over 5 mio arbejdsløse slår rekord i EU-sammenhæng.
Industribeskæftigelsen alene er faldet med 30 pct, eller over 1/2 mio arbejdere, siden 2007.

Figur 1: Udviklingen i værditilvækst (gul kurve) og industribeskæftigelse (blå kurve), som andele af hele økonomien i Spanien 1970 – 2008

Spanskindustribesk

Kilde: El Confidencial.

Spanien har i det taget en lille industrisektor. Den udgjorde kun 13 pct af den samlede produktion i 2011, en nedgang fra over 17 pct i 2001. Industrien gav dermed et noget lavere bidrag til BNP end i lande som Italien (3 pct points mere) eller Tyskland (9 pct points mere). En væsentlig grund er, at Spanien stort set ikke har oplevet den første industrielle revolution. Under Franco blev industri bygget op bag beskyttende toldmure. En stor del af industrien er senere kommet til udefra, f.eks. i form af direkte investeringer fra andre EU-lande efter at landet kom i EU. Mange af disse investeringer forsvandt, da konkurrenceevnen blev undermineret i 00’ernes El Dorado-økonomi i byggesektor og finanssektor. Det var let og hurtigt – og nemt at få finansieret – når man investerede i byggeri, hvorimod industrielle investeringer kan være krævende m.h.t. at have innovationsevne og et højt uddannelsesniveau blandt de ansatte.

Under den konservative PP-ledede (Partido Popular) Maria Aznar regering i starten af 00’erne, havde man bevidst fravalgt at have en industriminister. Det hed Ministeriet for videnskab og Teknologi. Man var tændt på de økonomiske teorier, der sagde, at der skulle ske en stor omdannelse af økonomien til service- og informationsøkonomi.

Figur 2: Bruttoværditilvækst i industri, som andel af økonomiens samlede værditilvækst, i Tyskland, Sverige, Italien, EU-27 og Spanien

spanskindustriKilde: Eurostat (og El Confidencial). Det danske tal var 17,5. Det giver en vis overdrivelse af det danske tal i forhold til øvrige EU, at energiproduktion er med, da DK relativt set har en ganske betydelig produktion af dette.

En stor del af den spanske industri er lavteknologisk. Det er kun en  lille pct-andel af industribeskæftigelsen, der ligger i sektorer med højteknologiske metoder og produkter. Det er en hovedgrund til at produktiviteten (produktionsværdi pr beskæftiget) er steget langt mindre i Spanien end i andre EU-landes industri. Derfor har spansk industri også været særlig sårbar over for konkurrence fra lavtlønslande.

I dag har man erkendt, at en stærk og innoverende servicesektor forudsætter en stærk industrisektor. Der er næsten en symbiose mellem de to.  Og begge forudsætter et veludviklet uddannelsessystem.  Når det gælder erhvervsservice, så kan servicesektoraktiviteter være indeholdt i industriaktiviteter, eller de kan være udskilt i selvstændige servicevirksomheder. Derfor kan det da også være en noget arbitrær definition, der skiller de to sektorer op. Men hvorom alting er: Spanierne erkender, at de har en væsentlig udviklingsproblematik på dette område.  Traditionel industri skal i betydeligt omfang erstattes af nanoteknologiske og bioteknologiske industrigrene,  samt informationsteknologisk industri, hvor landet står foran væsentlige udfordringer. Man erkender, at udviklingen ikke længere bare kommer af sig selv, som da byggeindustrien var med i ejendomsspekulationsboblen i 00’erne, men at man må satse på industri, der er baseret på viden og som har konkurrenceevne nok til at eksportere.

Og dog, så mærkes der en vis fremgang på nogle områder, især fødevareindustri og kemisk industri.

Det er toner, man har hørt i Danmark også.

Advertisements

Comments Off on Adiós til industrien?

%d bloggers like this: