Gregers Friisberg

En ikke ubetydelig regnefejl

Posted in Økonomi by Gregers Friisberg on 27/04/2013

I anledning af den absurde debat om økonomerne Reinhart og Rogoffs (RR) regnearksfejl har Paul Krugman samlet nogle links til netsteder, hvor man kan få lange tidsserier om netop spørgsmålet om statsgæld i forhold til BNP:

IMF public debt database tilbyder et downloadable regneark for gæld/BNP ratioer, der går tilbage i tid. M.h.t. BNP er den nemme og hurtige kilde for periode  1950 og frem Total Economy Database. Endelig er der  Maddison Project , der har regneark helt tilbage til middelalderen i visse tilfælde. De danske tal dog kun tilbage til 1820.

At der er en negativ korrelation mellem statsgældens størrelse og den økonomiske vækstrate, kan bekræftes, men den ser ikke ud som påstået af RR. Det afgørende punkt er ikke 90 pct.  RR’s påstand er som bekendt, at lande med en statsgæld på over 90 pct af BNP får betydelige vækstproblemer. Deres tal skulle vise en vækst på et lille minustal, når gælden når dette niveau. Efter korrektion for talfejlen viser det sig, at det slet ikke ser så slemt ud. Det, der er slemt, er den måde, man har benyttet en statistisk korrelation mellem to variable til mere end at antyde et kausalforhold, så et højt Gæld/BNP tal skulle ødelægge en økonomis vækstmuligheder.  Kausaliteten kunne lige så godt gå den anden vej, eller der kunne være alle mulige andre faktorer, der spiller ind.

Den påståede sammenhæng er blevet skamredet i den økonomiske politik siden 2010. Austerianere (efter “austerity”: tilhængere af spare- og nedskæringspolitik over for krisen) har brugt den til støtte for deres politik, – imod keynesiansk krisepolitik.

Advertisements

Comments Off on En ikke ubetydelig regnefejl

%d bloggers like this: