Gregers Friisberg

Krise og helbred

Posted in Menneskerettigheder by Gregers Friisberg on 16/05/2013

Recession, krise, austerity (nedskærings- og sparepolitik) og helbred – er der en sammenhæng? Normalt når vi ser på krise, er det de økonomiske faktorer, vi kigger på. Her er vi på fast grund, formoder vi, fordi vi kan kigge på tal, masser af tal. Et andet aspekt af krisen er de sociale og menneskelige faktorer. Hvordan virker krisen på mennesker, f.eks. på deres psykiske helbred?

Her er man blevet bedre hjulpet af en ny bog, der er udkommet: The Body Economic. Why Austerity Kills. Af David Stuckler og Sanjay Basu. Bogen er omtalt i The Guardian i dag. De har sat sig for at undersøge de tilgængelige data – ikke alene om den nuværende recession, men også flere tidligere kriser, f.eks. den store depression i 30’erne. De finder mange sammenhænge mellem ændring i økonomien/krise og de menneskelige faktorer, men også at udslaget på helbredsproblemer, selvmord, etc meget afhænger af, hvordan politikerne/staten har grebet krisen an. De steder, hvor man har opretholdt social beskyttelse og helbredsprogrammer, har krisen ikke fået de menneskelige omkostninger, som den ellers ville have fået. Den amerikanske New Deal politik i 30’erne førte således til 20 færre dødsfald pr 1000 fødsler, altså lavere spædbarnsdødelighed, de steder, hvor denne politiks programmer var virksomme, i forhold til steder, hvor den ikke var. Der var 4 selvmord færre pr 100.000 og 18 færre dødsfald som følge af lungebetændelse pr 100.000.

Den nuværende krise har haft en “ødelæggende” virkning på helbredsfaktorerne i Europa og USA set under et. Ifølge forfatterne har der været 10.000 ekstra selvmord og op til en million ekstra tilfælde af depression.

I et land som Grækenland kan man konstatere voldsomme ændringer som følge af den nuværende krise. Antallet af HIV-tilfælde er steget 200 pct. Landet har traditionelt en af de “bedre” selvmordsstatistikker, men antallet af selvmord er steget kraftigt (over 60 pct). Udgifterne til sundhedssektoren er reduceret til 6 pct af BNP. Det er sket ved massive budgetnedskæringer, som er foretaget af økonomer, ikke af læger, og som har haft ødelæggende virkninger på befolkningens sundhedstilstand.

Er der slet ingen lyspunkter? Jo, de skandinaviske lande. Her har man nok også sparet, men det er ifølge forfatterne sket på måder, der har effektiviseret og kun i mindre grad påvirket de generelle ydelser. Det er imidlertid et spørgsmål, om man overhovedet kan betragte disse lande (f.eks. Norge og Sverige) som værende i krise i forhold til det, man ser i Sydeuropa?

Advertisements

Comments Off on Krise og helbred

%d bloggers like this: