Gregers Friisberg

Skat: Tag-selv-bord for multinationale?

Posted in Økonomi by Gregers Friisberg on 22/05/2013

The Guardian skriver i dag om, hvordan Apple lægger pres på USA’s lovgivere for at få sat den amerikanske selskabsskat ned. Firmaet har anbragt over 100 mia$ af sine overskud i især irske skuffeselskaber, hvad der gør det muligt i praksis at betale 0 skat. Hvis pengene skal repatrieres til USA, falder der en selskabsskat på 35 pct. Riget fattes penge i USA efter nedskæringerne som følge af the Fiscal Cliff er begyndt at træde i kraft. Det ville varme med 35 mia$ af softare og computergigantens overskud. Men nej, den går ikke. I stedet har virksomhedens CEO Tim Cook valgt at lægge arm med et Senatsskatteudvalg og forlangt at få selskabsskatten, der er blandt de højeste i Verden, sat ned.

Sagen føjer sig til en række af sager om, hvordan multinationale virksomheder inden for IT-sektoren på det nærmeste helt kan undgå at betale skat i de lande de opererer i. Det drejer sig f.eks. om de britiske forsøg på at lokke mere betaling til den britiske husholdning fra virksomheder som Amazon, Google, Microsoft og Apple. Det er endnu sværere at kontrollere på dette område, end når det drejer sig om handel med fysiske varer.

Google-chefen Erik Schmidt har kommenteret kritkken af Googles lave skat i Storbritannien med, at “sådan er kampitalismen” (“It’s just capitalism”). Fra 2006-11 betalte virksomheden kun 10 mio £ i skat af en omsætning på over 11,9mia £ i landet. Virksomheden kanaliserer – ifølge egne oplysninger – helt legalt sine indtægter via datterselskaber i Irland. Det er op til landene selv at ændre deres skattelovgivning, hvis de vil have mere i skat, siger Schmidt. Det er yderligere end pointe hos Schmidt og andre IT-direktører og -iværksættere, at politikerne er håbløst gammeldags. De har ikke forstået det særlige ved IT-økonomiens virkemåde, der hænger sammen med, hvordan de små bits og bytes fiser ud over landegrænserne, så selv den mest sadistiske skatteinspektør ikke kan fange dem med sit falkeblik.

Det har længe været sådan, og ikke kun i IT-industrien. Det amerikanske blad The New Yorker beretter om, hvordan Rupert Murdochs medieimperium News Corporation i 1999 kunne nøjes med at betale 6 pct i skat af mia-overskud. Det skete ved at knalisere indtægter via skuffeselskaber i skattely, hvor der stort set ikke betales skat.
The New Yorker undrer sig over, hvor vreden over Apples og Murdoch-imperiets adfærd bliver af?
Ja, det kan man undre sig over. Hvorfor gør folk, der betaler over 50 pct i skat af surt tjente lønmodtagerindtægter ikke vrovl over, at mia-profitter beskattes så lempeligt – eller slet ikke? Diskursen er blevet vendt på hovedet, så lønmodtagere i stedet skal stå med hatten i hånden i teknmmelighed over, at deres arbejdspladser ikke via outsourcing er blevet flyttet til udlandet forlængst.
EU er i gang med initiativer, der skal stoppe skattetænkningen via “skatteparadiser”, og det ser ud til, der er noget på vej. Men om det vil standse det helt, er nok tvivlsomt, da adskillige lande har så store fordele af at være v”ærtslande”, at de nødigt går med til effektive ordninger. Hvad er løsningen ellers på dette morads? Den amerikanske økonom Joseph stiglitz’ ser det som udtryk for en globalisering, der ikke alene gør overskudsgenereringen og fordelingen af den global, men som også globaliserer skatten. Hans  analyse og opskrift lyder i al korthed:

Big corporates are gaming one nation’s taxpayers against another’s: we need a global deal to make them pay their way (store virksomheder sætter den ene nations skatteydere op imod den anden nations: Vi har behov for en global aftale for at få dem til at betale).

Det er almindelig sund fornuft. Problemet er at bringe løsningen fra den økonomiske sfære over i den politiske.  Der er ikke pt globale beslutningstagende, demokratiske organer, der kan løfte den opgave.

 

Advertisements

Comments Off on Skat: Tag-selv-bord for multinationale?

%d bloggers like this: