Gregers Friisberg

Befolkningsvækst i Egypten

Posted in Udviklingslande by Gregers Friisberg on 17/02/2014

Arabisk forår i Egypten? Det udviklede sig måske snarere til – først patriarkens – dernæst patriarkernes efterår.
Nu viser det sig, at det egyptiske forår har kastet andre problemer af sig. The Guardian skriver, at landet nu står over for en befolkningseksplosion, der sprænger alle hidtidige rammer. Der er kommet over en halv mio flere fødsler i landet (pr år) det sidste par år end hidtil forudset. Det arabiske forår får sjovt nok en del af skylden.  – Hvorfor nu det?

Jo, under Mubarak blev der lavet familiepolitik, hvor man forsøgte at begrænse antallet af fødsler i familierne. Det blev droppet, først under indtryk af økonomisk-sociale problemer i forbindelse med finanskrisen, og senere af den socialt konservative politik, der blev ført under Morsis præsidentembede fra 2012. Det muslimske Broderskab ville ikke blande sig i familiernes egne dispositioner.

Egypten har en høj befolkningsvækst. Ifølge Verdensbanken 1, 8 pct om året. Det giver en vækst på knap 1,5 mio om året. Det kan fødevareproduktion og udbygning af offentlig infrastruktur ikke følge med til. Det nævnes i artiklen, at i forvejen er klassekvotienterne i skolerne 40 – 60, og det kan ikke lade sig gøre for landet at udbygge skolerne i det fornødne tempo. Der er i forvejen en relativt høj analfabetisme i landet.

FN’s befolkningsprogram laver løbende prognoser af befolkningsudviklingen i medlemslandene. Her kan man lave projektioner over forventet befolkningsudvikling frem til 2100, både med forventninger om en medium og en høj variant af forventet befolkningsvækst, jvf figuren herunder.
Egypt_Befudvikl
Kilde: FN. Link her til regneark (FN programmet giver mulighed for download som CSVfil, der kan omdannes til Excel.

Allerede i 2050 vil befolkningen være 137 mio. Det kunne give et vitamintilskud til EU’s aldrende befolkning, at der ligger sådan en demografisk bombe i det sydlige Middelhavsområde. Men det er næppe realistisk, at de fælles problemer vil blive løst på den måde.  Egypten har i forvejen store problemer med en galopperende ungdomsarbejdsløshed, og man kan da nok forvente, at presset på EU’s ydre grænser vil tiltage.

Advertisements

Comments Off on Befolkningsvækst i Egypten

%d bloggers like this: