Gregers Friisberg

Alle øjne på Kina og EU

Posted in Global økonomi, Kina by Gregers Friisberg on 21/10/2014

Er Kina allerede Verdens største økonomi? Det er der nogle, der mener. Det gælder, når man tager hensyn til prisniveauerne i landene, dvs måler i købekraftsparitet (PPP, purchasing power parity).

Man kan tydeligt mærke en voksende interesse for udviklingen i Kina blandt globalt tænkende økonomer. Således en interessant artikel i New York Times om den øjeblikkelige udvikling i Kinas økonomi: Vokser den med accelererende vækst, eller er væksten aftagende? Det sidste viser sig at være tilfældet, men det er stadig på et højt vækstnviveau:

Figur 1: Vækst i Kinas økonomi pr kvartal yoy (kvartalsvist i forhold til året før)

ch1
Her efter: New York Times.

Hvordan vil Kina reagere? Sidste gang, der var aftagende vækst, var i kølvandet på finanskrisen. Da foretog man en stor finanspolitisk lempelse fra centralregeringens side. Resultaterne ses tydeligt i figuren ovenover. Der kan også være andre faktorer, så som eksportfremgang, der har spillet ind, men landet mere end overvandt nedgangen som følge af finanskrisen.

Denne gang forventes det, at Kina vil reagere anderledes. Det skyldes bl.a. frygt for ejendomsbobler og et gigantisk gældsbjerg (bl.a. i de statsejede banker) på efterhånden over 250 pct af BNP.
I den situation vil det være letsindigt at smide mere benzin på bålet. Hertil kommer, at man er i gang med en ændring af økonomien fra en primært eksportdrevet økonomi til en økonomi, hvor privatforbruget skal udgøre en større del af efterspørgselen. Endvidere er der de mere langsigtede forsøg på at omstille økonomiens internationale orientering fra at være “Verdens fabrik” til at blive et af Verdens innovationscentre i den højere ende af den globale økonomis værdikæde.

Kina har annonceret dannelse af en Verdensbank, der bliver en slags rival til den i dag af USA og Japan dominerede  Verdensbank. Ved at yde lån til de asiatiske nabolande, kan Kina formodentlig komme nærmere med at realisere et af sine mål om at bevæge sig højere op i værdikæden, idet landets virksomheder forventes at ville blive brugt som leverandører til de asiatiske økonomiers modernisering.

Det er ikke kun Kina, der er forventninger til m.h.t. at få stimuleret den globale vækst. EU-økonomien udgør ikke en meget mindre del – måske snarere det modsatte –  af den globale økonomi. Og på det sidste har de fodslæbende tyskere fået mange vink med en vognstang fra både IMF og andre om at gå med til en kraftigere stimulans af økonomien for at undgå deflation i Europa. Om det så virker, er en anden sag.

Advertisements

Comments Off on Alle øjne på Kina og EU

%d bloggers like this: