Gregers Friisberg

Befolkningsfremskrivninger – Vender Malthus tilbage?

Posted in Global økonomi by Gregers Friisberg on 09/11/2014

FNs befolkningsdivision har på det seneste revideret tidligere fremskrivninger af Verdens befolkning. Hvor man siden starten af 2000-tallet har sagt, at Verdens befolkning så ud til at toppe i 2050’erne ved et tal på ca 9 mia, så er de seneste fremskrivninger mindre optimistiske. Fødselsraten i Afrika og Sydasien er ikke faldet så meget som forventet.

UNpop
Kilde: FN (kan trækkes ud af befolkningsdatabase som kommasep. filer. Projektion her efter medium forventninger til fremtidig fertilitet (kan også indstilles i en rullemenu på high, low og constant fertilitet)).

 

Man venter altså nu en verdensbefolkning på knap 11 mia mennesker, jvf figuren ovenover. Ja, nogle forudser endda en global befolkning på over 12 mia mennesker.  Hvis det kommer til at holde stik, vil det kunne indebære voldsomme problemer økonomisk og demografisk i Verden i de kommende årtier. Hvor Europa ( og i mindre grad Nordamerika) og Østasien (Japan og Kina) ser ud til at stå over for faldende og aldrende befolkninger, vil især Afrika og i mindre grad Sydasien (Indien) opleve stigende befolkninger – og fattigdom. Det lægger ikke op til restriktiv indvandringspolitik i Europa, hvis denne region skal løse sine demografisk-økonomiske problemer.

UN3

Kilde: UN (dataark her)

Holder de samlede prognoser for Verdens befolkningsudvikling, vil det også give store udfordringer til udformningen af en holdbar klimapolitik. Hvis resten af Verdens befolkning skal op på vesteuropæisk, amerikansk og efterhånden kinesisk levestandard, vil det kunne give uoverstigelige problemer med CO2-udledning, hvis man ikke snart går alvorligt i gang med at addressere disse.

 

 

 

Advertisements

Comments Off on Befolkningsfremskrivninger – Vender Malthus tilbage?

%d bloggers like this: