Gregers Friisberg

Stagnationsøkonomi med lokale bobler

Posted in Økonomi by Gregers Friisberg on 18/11/2014

Der er da i det mindste én god ting ved stagnationsøkonomien, og det er virkningerne for jordens klima. Når den økonomiske vækst tager af, falder CO2-udslippene. Den ses også i de faldende oliepriser, som hænger sammen med en aftagende efterspørgsel efter olie.

euunepl_infl
Kilde: ECB og The Guardian.

Det, der imidlertid er det urovækkende er, at en stagnationstilstand kan uddybes. Man kan komme til at grave sig ned i så dybt et hul, at det kan tage mange år at komme op igen. Priserne er ved at komme så langt ned, at egentlig deflation truer. Og deflation vil kunne føre til faldende forbrug og investeringer. Den “japanske syge” med efterhånden årtiers stagnation lurer som en mulighed. Danmarks Statistik har offentliggjort tal, der viser et fald i  prisindeks, der er vigtige for dansk økonomi.  I Danmark er arbejdsløsheden lavere end EU-gennemsnittet, men faldet i den er gået i stå.

I al denne økonomiske mistrøstighed er der dog et lyspunkt  – udover klimaudsigterne, og det er ejendomsmarkedet i de større danske byområder. Der er så kraftig opgang i ejendomspriser især i København, at man snart kan begynde at tale om noget, der ligner en gentagelse af boligboblen i de glade 00’ere.

Kvadratmeterpriser på ejerlejligheder i København

kvadrprejerlKbh
Kilde: Realkreditrådet. Boligmarkedsstatistikken.

Figuren viser, hvordan der lige efter, der blev prikket hul på boligboblen i 00’erne var stor afstand mellem udbudspris og realiseret handelspris. Senere forsvinder denne afstand. Boligerne bliver solgt hurtigere og hurtigere, og der er ved at opstå en ny boble. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt midt i en økonomisk stagnation, men bliver af mange politikere set som et positivt tegn: Nu går det endelig fremad, og forbrugerne er ved at blive mere optimistiske, lyder det glade budskab.

Intet kunne være mere forkert. Det er snarere udtryk for, at man ikke har kunnet fjerne de farlige låneformer med afdragsfrie lån, som var med til at fyre op under den første boligboble. Det er efterhånden over halvdelen af boligejerne, der har sådanne toxic loans. Politikerne er som smør i hænderne på finanssektorens lobbyister. Finansinstitutionerne lever af at formidle de mange lån. I en stagnationsøkonomi er det imidlertid farligt for de mennesker, der kommer til at købe boliger for dyrt. Når en boligboble brister, kan det komme til at vare mange år, før man kommer ud af den derved påførte tekniske insolvens, når kommende sælgere måske igen skal vente årevis på, at priserne finder et naturligt leje. Ved en pludselig rentestigning kan mange boligejere, der har købt til høje kontantpriser, komme til at så med ubetalelige huslejer, når der refinansieres og ikke mindst, når den afdragsfrie periode for lånene er forbi. Bølger af tvangsauktioner kan blive resultatet.
Når der går hul på spekulative bobler, kan det få konsekvenser for realøkonomien. Forbrugeres og investorers adfærd påvirkes, og det kan uddybe recessionstendenser. Artiklen i The Guardian taler om en “global økonomi, der svæver mellem vækst og stagnation”. Der skal evt ikke så meget til, før det går i den ene eller den anden retning, og tendensen peger måske nedad pt. Man kan se på Japans væksttal. I Japan falder BNP for øjeblikket. Kinas vækst er aftagende.  Og USA afviser at spille rollen som “lokomotiv for verdensøkonomien“.  Man må nok også erkende, at de tider er ved at være forbi, hvor USA kan spille den rolle. Den økonomiske balance i Verden er ved at tippe over mod Øst- og Sydasien. USA kan efterhånden højst være en katalysator for at skubbe læsset den ene eller den anden retning. Men det er måske også situationen lige nu?

Det kan være én måde at formulere dilemmaet på. I virkeligheden ligger der nok dybere årsager til den længerevarende økonomiske downturn. Der er et bekymrende træk ved den relative økonomiske fremgang, som USA og Storbritannien oplever. Arbejdsløsheden er faldende betydeligt mere end i Eurozonen, men den faldende arbejdsløshed har ikke ført til stigende lønninger for almindelige indkomst. Det er en slags wage-stagnation-growth. Derfor kan man også forudse, at den relative fremgang kan afløses af ny nedgangskonjunktur, fordi lønstagnationen bevirker, at forbrugsefterspørgselen fra bredere grupper ikke følger med.

 

 

 

Advertisements

Comments Off on Stagnationsøkonomi med lokale bobler

%d bloggers like this: