Gregers Friisberg

Burgernomics og mindsteløn

Posted in Økonomi by Gregers Friisberg on 20/11/2014

Burgernomics er som bekendt “videnskaben” om, hvordan man kan bruger prisen på en Big Mac til at vægte landes omkostningsniveauer i forhold til hinanden. Der produceres burgere på samlebånd over hele kloden. Det er en af de mest globaliserede varer. Derfor kan man bruge den til at lave sammenligninger af pris- og omkostningsniveauer (hvis de lokale produktions- og distributionsforhold, herunder ikke mindst varens indhold og kvalitet, ellers er sammenlignelige?), og man kan dermed korrigere valutaers vekselkurser (nominel/real værdi) og se, hvad den virkelige værdi af en vare- eller tjenesteydelse er.

Nu har et britisk blad brugt burgerindekset til beregning af den “virkelige”, sammenlignelige værdi af mindsteløn rundt omkring i Verden. Hvor mange Big macs kan man købe for en times mindsteløn, er den simple beregning:
Bigmacprhour
Kilde: The Guardian. (For Tysklands vedkommende er regnet med den mindsteløn, der indføres ved lov i 2015). Man kan i øvrigt finde europæiske mindstelønsdata hos Eurostat.

Danmark er ikke med i opgørelsen, formentlig af den simple grund, at der ikke er nogen mindsteløn i Danmark, – eller i hvert fald ikke nogen lov om mindsteløn. Den mindsteløn, man taler om for Danmark, er den, der er vedtaget i større overenskomster på arbejdsmarkedet, f.eks. industrioverenskomsten (Dansk Industri/CO-Industri). Den ligger på omkring 110 kr pr time. Da en Big Mac opgives til at koste 28,50 kr i Danmark, skal der ikke meget købmandsregning til at se, at Danmark ville ligge i spidsen i tabellen med en værdi på 3,85, formentlig tæt fulgt af de andre nordiske lande.
Mens vi nyder denne fantastiske mulighed for at spise næsten 4 big macs i timen – med tilsvarende sundhedsrisici for langsigtet overvægt og hjertekvababbelse, kan man fundere lidt over, hvorfor den nordiske model stadig skiller sig så klart ud fra andre lande. – Og ikke mindst stille spørgsmålet: Hvor længe endnu? Det er en model, der er under kraftigt pres af globalisering og indre marked i EU.
Og man kan endvidere stille spørgsmålet, om det ikke snart er på tide, man også får en lov om mindsteløn i Danmark, så man dermed kan beskytte udsatte arbejdstagere, der udnyttes af kyniske arbejdsgivere? Når der ikke er nogen lov, og arbejdsgiveren ikke er organiseret, behøver vedkommende strengt taget ikke at betale “mindstelønnen”.

 

 

Advertisements

Comments Off on Burgernomics og mindsteløn

%d bloggers like this: