Gregers Friisberg

Cromnibus

Posted in Uncategorized, USA by Gregers Friisberg on 14/12/2014

Det engelske sprog er beriget med et nyt ord, cromnibus. Det er en sammenskrivning af CR, continuing resolution (fortsat/midlertidig beslutning om provisorisk bevilling, der bringer den føderale stats finanser videre på det korte sigt, når parterne ikke kan enes om langsigtet bevilling) og omnibus, en betegnelse for det samlede sæt af finanslovgivning. Cromnibus er endnu et trist symbol på det amerikanske politiske systems dysfunktionalitet.  Denne gang var det kun 3 timer før den føderale regering ville lukke ned af mangel på penge. Men bevillingen på 1.1 trillion$ kom da igennem i sidste øjeblik.

Den republikanske højrefløj ville bruge flertallets magt over bevillingerne til at presse præsident Obama til at komme med indrømmelser i indvandringspolitikken, hvor han via executive order (præsidentiel beslutning for at gennemføre eksisterende lovgivning eller forfatningsbestemmelser) vil give amnesti til flere millioner af de mange illegale (“undocumented“) indvandrere i landet.
Det havde ellers ikke skortet på indrømmelser til Republikanerne. Det mest spektakulære (selv om det var skjult godt i den 1600 sider omnibus-finanslov) var indrømmelser til Wall Street-interesserne, som får det amerikanske repræsentative demokrati til at ligne en billig udgave af beslutningsprocesserne i Andeby, nemlig en tifoldig forøgelse af mulighederne for at private kan give donationer til politiske partier og kampagner, samt en udvanding af Frank-Dodd lovkomplekset om regulering af finanssektoren, som vil betyde, at den føderale regering i Washington kan komme til at baile out (“frikøbe”/understøtte) finansforetagender, der laver risikobetonet derivathandel.

For at få loven igennem opstod der en midlertidig noget uhellig alliance mellem den moderate fløj af Repbublikanerne og Det Hvide Hus. Og Demokraterne befandt sig i en tilstand af måske uoprettelig splittelse mellem en venstrefløj omkring senator Elizabeth Warren og en moderat fløj, der holdt Det hvide Hus’ ønsker om at komme igennem med en lov, der ville redde betydelige dele af den offentlige sektor fra at måtte lukke ned.

Advertisements

Comments Off on Cromnibus

%d bloggers like this: