Gregers Friisberg

That calls for an end to Austerity!

Posted in EU by Gregers Friisberg on 21/07/2015

Eurozonens problemer i midt 10’erne har ført til en intens debat om, hvem der nyder godt af den meget ulige udvikling, der har været i området. Er det Grækenland, Italien og andre sydeuropæiske lande, der har ført en letsindig politik med overforbrug og ineffektive offentlige finanser, eller er det Nordeuropa med overskud på betalingsbalance og lavere arbejdsløshed? De sidste kom til at betale for hjælpepakker til at klare de førstes problemer med at betale for en stor statsgæld.
Når man ser danske mainstreammediers behandling af problematikken synes der ikke at være meget tvivl om, hvem der skal bebrejdes. Grækerne har levet over evne. Nordeuropæerne – ikke mindst danskerne – har optrådt dydigt, som de økonomiske dukse, de er. Og det er kun ret og rimeligt, at straffen nu kommer til de dovne grækere, når græske småøer sælge til Warren Buffett og andre finanstycoons.
Den tidligere amerikanske direktør for Federal Reserve (den amerikanske nationalbank) har skrevet om problemet på sin blog, og han ser lidt anderledes på problemet. Han mener, at det er Tyskland, der især har nydt godt af en euro, der giver en god konkurrenceevne til de tyske virksomheder, så de har kunnet stå for en eksport, der har givet Tyskland et kæmpestort (over 7 pct af BNP) vedvarende betalingsbalanceoverskud. Hvis euroen ikke var der, ville en tysk valuta blive revalueret, så de tyske virksomheder ville få sværere ved at opretholde så stor en eksport. Han dokumenterer det bl.a. ved at vise tal for udviklingen i arbejdsløshed i eurozonen uden Tyskland og i Tyskland, hvor den er meget højere i eurozonen uden Tyskland og lav i Tyskland.
Han sammenligner endvidere væksten i USA og eurozonen, hvor sammenligningen klart falder ud til USA’s fordel – med en betydelig bedre udvikling i beskæftigelsen de senere år.
Bernanke konkluderer, at euro-konstruktionen (reglerne for ØMU’ens funktionsmåde, jvf nedenfor) er forkert skruet sammen. Man burde ikke kun straffe underskudslande, men også lande, der som Tyskland (og Danmark?) har vedvarende høje betalingsbalanceoverskud.
Og sparepolitikken (austerity) har bevirket, at eurozonen som helhed har måttet døje med langt lavere vækst end andre områder i Verden.

Det er bemærkelsesværdigt, at danske politikere ikke har forholdt sig til denne problematik. Godt nok er Danmark ikke med i ØMU’ens tredje fase (et af de fire danske forbehold til Maastrichttraktaten), men man er jo med i finanspagten, der sætter de snævre kriterier for budgetunderskud, og man kunne godt formulere sig sammen med andre kræfter i EU-området, fordi mange lande, og ikke mindst de svage på arbejdsmarkedet i disse lande lider under den førte politik, der ikke har skabt arbejdspladser nok.

Advertisements

Comments Off on That calls for an end to Austerity!

%d bloggers like this: