Gregers Friisberg

En kommende boble på ejendomsmarkedet?

Posted in Økonomi by Gregers Friisberg on 23/05/2016

….bubbles can form and spread quickly. Moreover, with high shares of “interest only” and variable rate loans, households are already exposed to substantial interest rate risk

Sådan skriver IMF i en vurdering af den danske økonomis udvikling. Der er betydelige risici på boligmarkedet. IMF hæfter sig ved de stærkt stigende ejendomspriser i især København, hvor priserne på lejligheder er steget over 50 pct siden 2009.

Der er et hip til de afdragsfrie lån (“interest only” lån) og variabelt forrentede lån. Det bevirker, at husholdningerne er udsat for betydelig renterisiko. Hvis der kommer en rentestigning, vil mange, der har bygget deres økonomi op omkring en relativt begrænset “husleje”, kunne blive ramt hårdt, når prisen på lånene pludselig stiger kraftigt, og prisstigningerne på boligmarkedet går over i stagnation og måske ligefrem tilbagegang. Man vil da kunne opleve, at måske i hundredetusindevis af familier rammes af den tekniske insolvens’ knock-out effekt: De vil ikke kunne flytte fra deres bolig, og man risikerer, at en boble, der går hul i, kan udvikle sig til økonomisk recession.

De afdragsfrie og variabelt forrentede lån blev indført i 2003, midt under den florissante økonomiske ekspansion i Fogh-æraen.

IMF skriver om det “systemiske risikoråd” og “kreditdiamenten” (“Supervisory Diamond for Mortgage Credit Institutions (MCIs),”) , men hvor meget plads optager disse institutioner og instrumenter i danskernes bevidsthed.
Det er vist noget af det, der kan kaldes vinduespynt, som får frygtsomme nationalbankdirektører og andre økonomiske fundamentalister til at klappe i – mere end det har været reelle instrumenter til reel afbødning af risiciene.

Når det ikke er eksploderet op i hovederne på de politiske beslutningstagere endnu, er det formentlig fordi, man har haft så lang en periode med faldende renter. Det har muliggjort det fortsatte Eldorado på boligmarkedet.

 

Denne udvikling på boligmarkedet har været stærkt medvirkende til forøgelse af den økonomiske ulighed blandt danskerne. Titusindevis af boligejere i de centrale dele af de store byer har kunnet sidde på deres flade og tjene masser af penge skattefrit i form af stigende friværdier, altimens familier i udkantsdanmark har mærket ubehaget, som den ulige geografiske udvikling efterlader.

Advertisements

Comments Off on En kommende boble på ejendomsmarkedet?

%d bloggers like this: