Gregers Friisberg

Trumpadministration blander sig i EU anliggender

Posted in Amerikansk udenrigspolitik, Uncategorized by Gregers Friisberg on 01/02/2017

Trumps nylig udnævnte handelszar Peter Navarro har ikke siddet længe i embedet inden han skal ud i et frontalangreb på Tyskland og EU.  Tyskland skulle angiveligt “bruge euroen til at “udbytte” (exploit) både USA og det øvrige EU.

Synspunktet er, at euroen er en “groft undervurderet” valuta, og Tyskland altså udnytter en valutamanipuleret valuta til at kunne øge sin eksport på andres bekostning. Han taler om, at der inde i euroen ligger en skjult Deutsche Mark, som ikke behøver at blive revalueret, fordi den er pakket ind i euroen. Taberne er de sydeuropæiske lande som Grækenland, Italien og Spanien, der ikke har konkurrencekraft til at kunne konkurrere på markederne med en valuta, der for dem er stærk.

Det er et synspunkt, der før er blevet fremført, bl.a. af økonomer som Krugman og Stiglitz. Og man må sige, at for en gangs skyld kan Trumpadministrationen have delvist ret i sin kritik af Verdens handelspolitiske tilstand.

Én ting er at have ret, men det er en utrolig uelegant og rent ud sagt udiplomatisk måde at sige tingene på. Det ser ud til at der lægges op til handelskrig med Tyskland (EU).

Navarro kunne have taget Danmark med i sin karakteristik af “udbytternationerne”. Danmark har også lave arbejdsløshedstal, store overskud i udenrigshandelen og næsten balance på statsbudgettet.

Men Tyskland skal naturligvis efter Trumpsk logik tages ud til specialbehandling. Tyskland er den (økonomisk) stærke i klassen. Og landet har – ligesom Kina – meget store overskud i samhandelen med USA.

Man kan også undre sig over, når det gælder forholdet til Sydeuropa, at Tyskland ikke selv har haft mere blik for sydeuropæernes desperate situation og gået over til at hjælpe med mere end lånepakker, som ofte er mere hjælp til egne banker og investorer end hjælp til de mindre konkurrencedygtige lande mod syd.

Inden vi fik euroen devaluerede disse lande med regelmæssige mellemrum deres valuta og opretholdet derved deres konkurrenceevne over for de mere konkurrencedygtige tyskere (og hollændere, skandinaver og østrigere). Det er udelukket nu. En genindført græsk drachme ville synke som en sten på valutamarkederne. – Men det er måske det, der skal til. I stedet benytter man den brutale politik, der går under navnet “intern devaluering”, når man forsøger at tilpasse konkurrenceevne. Det sørgelige er imidlertid, at det går uhyre langsomt, og det formodentlig ikke er nok.

Det er svært at indføre en fællesvaluta i et så uhomogent område.

Det er også svært at få det af vide af en mand som Navarro, som fører utrolig “divisive” tale. Og i virkeligheden er det vel bare bugtalerdukkens, his master’s voice, tale. Trump har tidligt været ude i kritik af BMW, en kritik, der bunder i uvidenhed om, hvordan bilindustrien fungerer – og det er ikke altid til ulempe for amerikanerne, som det ligeledes udskældte New york Times skriver.

Sandheden er jo også, at amerikanerne igennem mange år har forsømt at udvikle deres infrastruktur og uddannelsessystem, så de nu står og har svært ved at konkurrere med både europæere og asiater. – Og hvem siger, at disse gider blive ved med at finansiere de amerikanske betalingsbalanceunderskud?

usgermantrade
Kilde: census.gov. Tallene for december ikke med.

Tabellen viser underskud i varehandelen. Hvis man tager serviceydelser med, forbedres billedet noget, men det samlede betalingsbalanceunderskud for USA over for Tyskland er stort. Men USA nyder jo det privilegium at have den mest anvendte reservevaluta, så man kan altid betale!!

Advertisements

Comments Off on Trumpadministration blander sig i EU anliggender

%d bloggers like this: