Brexit – have Your Cake and Eat it too

“Man kan ikke både blæse og have mel i munden” siger et gammelt dansk ordsprog. Den britiske ækvivalent: You can’t have your cake and eat it too, er blevet brugt som et billede på de ret umulige krav, forskellige fløje i britisk politik har stillet for at få en aftale om Brexit, britisk udtræden af EU den 29.3.19.

brexitafstemning-underhuset15-1-19

Labour og en stor del af Theresa Mays egne partimedlemmer, samt skotske nationalister (SNP), liberaldemokrater og nordirske unionister (DUP) m.fl. har med overvældende flertal stemt Brexit-aftalen ned.

Det største stemmenederlag for en regering i nyere britisk historie!

I Danmark ville man forvente, at en regering gik af efter en sådan afstemning i en vigtig sag. I Storbritannien vedtog Underhuset imidlertid i 2011 lovgivning om, at man skal stræbe efter at de 5-årige valgperioder løber til ende.

Det har været umuligt for Theresa May at imødekomme de forskellige forventninger i hendes eget parti til, at man kan forlange en aftale, der både giver garantier for, at der ikke skal være en grænse mellem Nordirland og Irland, at man skal have fordelene af det indre marked, men uden den frie bevægelighed af arbejdskraft og indflydelse på beslutningerne.
Den største fejl, hun har gjort, er dog at tage udgangspunkt  i at forhandle med og  tilfredsstille den national-patriotiske fløj fløj i hendes eget parti, som ser ud til at have forestillet sig, at man både kan få det ene og det andet.

Jeremy Corbyn udviste mere realisme, da han i debatten efter Brexit-afstemningen den 15.1., der gav det kæmpestore 230 stemmers overvægt til nej til Brexit-aftalen, meddelte ønsket om en mistillidsvotum, hvor han samtidig formulerede et scenarie med britisk deltagelse i en toldunion med EU.

Integrationsmodeller:

Integrationsniveauer
Forklaringer: konføderal: mellemstatsligt samarbejde på nogle områder, dvs landene skal være enige. Føderalisme: Fastlæggelse af magtdeling mellem center og enkeltstater på en forpligtende måde og overnational beslutningstagning på en lang række områder.

 

Ovenover er vist forskellige modeller for integration af lande. EU er en toldunion.

En toldunion i EUs udformning indbefatter fælles toldsatser, og med accept af EU’s krav til varernes standarder og normer, er EU også blevet et fællesmarked, hvor fælles bestemmelser om varers og tjenesters udformning sikrer, at de kan handles i hele området.  Det britiske Brexit er et svar på de problemer, som den frie vandring af arbejdskraft i hele EU, menes at have påført briterne. Man vil selv kunne bestemme over indvandring og over, hvordan handelspolitikken og kravene til varespecifikationer skal være udformet.

En fortsættelse af toldunionen vil imidlertid løse en del af de øjeblikkelige problemer for britisk økonomi, som ellers ville kunne opstå i en hård Brexit uden nogen aftale.

eukvadrater

Man kunne også have valgt en norsk løsning. Norge er ikke medlem af EU, men er med i EØS, det europæiske økonomiske samarbejdsområde (jvf figuren ovenover). Det vil sige, at man er med i det indre marked, herunder også den frie bevægelighed af arbejdskraft inden for EU (dog med en mulighed for midlertidige out-options).
Men for den EU-kritiske fløj i det konservative parti er det ikke acceptabelt blot at skulle tage det europæiske aftalekompleks (den såkaldte acquis communitaire) for det fælles markeds udformning uden at have indflydelse på formuleringen og vedtagelsen af nye regler. Fra EU-side har man ikke ønsket at give Storbritannien fordele, som de andre medlemmer af det indre marked ikke har.

Premierminister Theresa May gav under debatten udtryk for, at hun vil arbejde mere cross-party, altså over partilinjerne i Underhuset, i et forsøg på at skrue et nyt tilbud sammen. Det burde hun have bestræbt sig på i højere grad langt tidligere. To år er blevet brugt på lange forhandlinger med EU, snarere end på at finde et fælles fodslag i det politiske bagland i Westminster og befolkningen.

Et problem i den sammenhæng er, at Labour også er meget delt i synet på EU, og at denne deling også ser ud til at befinde sig inde i hovedet på Labourlederen Jeremy Corbyn.

Brexit-afstemningsresultatet i 2016 er kommet til at dele landet i en ekstrem grad. Det hænger sammen med mange års stagnerende lønninger i en stor del af arbejder- og middelklassen, regionale forskelligheder i økonomisk dynamik imellem det sydlige England omkring London og de gamle industriområder i nord og nordøst. Og endelig en hovedløs form for økonomisk udvikling, hvor der er sat for mange lighedstegn imellem en overdimensioneret finanssektors produktion af varm luft og økonomisk fremgang.            Det er ikke problemer, der er forårsaget af EU, og de vil ikke blive løst ved at forlade EU.
At løse disse problemer vil kræve en politisk ledelse, der tager hånd om de stigende sociale problemer og den voksende ulighed i en stor del af det britiske bagland.

 

 

Advertisement