Bobleøkonomi

Globalhusindex
Kilde: The Economist.

Det har i de seneste år været diskuteret frem og tilbage mellem økonomer, om der er spekulationsbobler i den danske økonomi. De seneste tal fra bl.a. The Economist kunne tyde på, at det er der. Det kan man se på figuren ovenover, der viser udviklingen i reale boligpriser i den danske hovedstad. København er en af de internationale storbyer, der måles i bladets global house price index.  Priserne er i realværdi mere end fordoblet. I nominel værdi (kr og ører på markedet) er stigningen mere end tredoblet. Og endelig måler man også i forhold til indkomster, hvor indeksværdien er 140 (klik på link).

Byudviklingen i de globaliserede metropolstorbyer har skabt efterspørgsel efter boliger. Men der ligger også forklaringer i den lemfældige økonomiske politik, der er ført. Det drejer sig f.eks. om indførelsen af afdragsfrie lån i 2003 og det voldsomme rentefald siden 2012, hvor man er kommet ned på, eller nær, nul-renter. Man har rost sig meget af, at den almindelige forbrugerprisinflation er dæmpet. Til gengæld er det, man kalder asset price (pris på aktiver som jord og fast ejendom, samt aktier) steget gevaldigt. Som følge af centralbankernes pengeudpumpning (såkaldt quantitative easing, hvor der er købt obligationer og dermed pumpet penge ud) og lavrentepolitik, har der været masser af penge i omløb, og de er søgt over i aktivinvesteringer.

Når det sker i flere lande samtidig giver det risiko for et samlet økonomisk kollaps, når der går hul på aktivboblerne (aktier og boliger). Det kan medvirke til at udløse en økonomisk recession.

 

 

Advertisement