Hvad indebærer en K-formet recession?

Man taler om økonomisk recession, når der henover 2 kvartaler er sket et fald i den økonomiske aktivitet, f.eks. bruttonationalproduktet, BNP. Det vil samtidig vise sig som en tendens til stigende arbejdsløshed.
Når en recession slutter, kan det ske på flere måder afhængig af, hvor hurtigt og vedvarende den økonomiske aktivitet stiger igen.
En V-formet recession er en recession, hvor økonomien svirper op igen som en gren, der har været bøjet ned, og som man giver slip på. Økonomien er hurtigt oppe i omdrejninger igen, omend måske på et lidt lavere niveau. Ved en U-formet recession varer nedgangen længere. Og ved en L-formet recession, eller krise, som man f.eks. havde under Den store Depression i 1930’erne, var nedgangskonjunkturen dyb og varede flere år.

I dag kan man sige, at vi står over for en K-formet recession. Det lange venstreben i K-et er nedgangen, som i USA’s tilfælde var meget voldsom. Højre streg opad i K-et er opgangskonjunkturen for den rigeste 1 – 10 pct af befolkningen, og højre streg nedad er en fortsat dårlig økonomi for det store flertal af befolkningen.

Udvikling i antallet af forsikrede arbejdsløse i USA, der modtager arbejdsløshedsunderstøttelse august 2018 – august 2020:
dolaug20
Kilde: Department of Labor. Stiplet linje er fortsættelse af 2019-trend.

Figuren viser, hvordan arbejdsløsheden i USA steg til over 20 mio igennem april og frem til begyndelsen af maj, som følge af Coronaens påvirkning af den amerikanske økonomi. Det ligner umiddelbart tendenser til en U- eller L-formet recession.

Når man taler om en K-formet recession, er det fordi man fjerner øjnene fra det overordnede generelle billede og inddrager fordelingsvirkningerne i et Amerika, der i forvejen er delt op i den rige 1-10 pct og de øvrige 90-99 pct, der er betydelig mindre velstående. Og man kan da konstatere, at den måde, der politisk-økonomisk er reageret på krisen, har forøget ulighederne i samfundet. Det gælder både de hjælpepakker, Kongressen vedtog, og den amerikanske nationalbank Federal Reserves reaktion og krisehåndtering. Den sidstnævne lempede pengepolitikken ved at sænke renten/fastholde lav rente og købe obligationer, hvorved den pumpede penge ud i økonomien.
Stigningen i arbejdsløsheden var overraskende stor.
Den har overrasket, fordi Kongressen, det amerikanske parlament, vedtog en over 2000 milliarder $ stor hjælpepakke, hvor man lavede forskellige støtteordninger/hjælpepakker til erhvervene og forbedrede arbejdsløshedsforsikringen midlertidigt igennem en 6 måneder lang føderal støtte (dvs større fra regeringen i Washington) til enkeltstaternes arbejdsløshedsforsikringer. Og endelig smed man såkaldte “helikopterpenge”, dvs rede penge, ud til amerikanske familier og individer. Altsammen for at sætte gang i økonomien, eller forhindre et sammenbrud. Det var altså en form for keynesiansk krisepolitik, hvor man lader det offentlige gå ind med penge og investeringer i et forsøg på at holde efterspørgselen oppe.
Det er svært at sige, hvor meget det har virket på økonomiens generelle tilstand. Den kunne have været endnu værre stillet, hvis man ikke havde gjort det.

Under alle omstændigheder kan man konstatere, at den økonomisk-sociale fordeling i USA på længere sigt ser ud til at blive betydelig mere skæv end hidtil.
Hjælpepakkerne er midlertidige, og det bliver netop i USA vanskeligt at køre videre med dem, dels fordi Coronaen ikke er kommet under ordentlig kontrol i hele det store land, hvor enkeltstaterne har ansvar for sundhedspolitikken i den enkelte stat, dels fordi USA svækker sine offentlige finanser med kæmpeunderskud, der på sigt truer kursen på den amerikanske dollar i forhold til andre valutaer. Det sidste vil kunne fordyre importvarer og dermed svække levestandarden for de 90-99 pct af befolkningen.

Aktiekurser, afkast af investeringer og boligpriser udvikler sig på en måde, der er gunstig for de mere velaflagte lag af befolkningen.

Fra midten af marts 2020 til begyndelsen af august steg de amerikanske milliardærers formuer samlet 685 mia dollars.

Nogle steg mere end andre:
forbesmiadaerer
Kilde:Inequality.org. Data bl.a. fra erhvervsmagasinet Forbes og  tilgængelig her.  J

Der er rigeligt med rede penge som følge af Federal Reserves udpumpning af penge og påvirkning af renten nedad. Det bliver billigere at investere for lånte penge. Efter et første chock kom børserne i stigende grad i hopla, hvad der gav stigende aktieværdier til herrerne nævnt i tabellen ovenover.

Forhandlingerne om hjælpepakkernes fortsættelse, herunder forlængelse af den midlertidige forhøjelse af arbejdsløshedsdagpengene, sandede til i Kongressen i starten af august. Republikanerne har flertal i Senatet, Demokraterne i Repræsentanternes Hus, og det lykkedes ikke via fællesforhandlinger at få lavet ordentlige aftaler. Præsident Trump forsøgte at udforme egne hjælpepakker og få dem igennem via executive orders (præsidentdekreter), men det er uvist, om den juridiske modstand imod denne fremgangsmåde fra præsidentens side kan overvindes. Tidligere præsidenter har i lignende situationer forsøgt at kalde de magtfulde inderkredse af politikere i de to partier til  møder og forsøgt at få forhandlet fælles løsninger igennem. Måske vil det også kunne gøres denne gang.

Men tilbage står problemerne med en økonomi, der er på vej mod noget, der måske kommer til at ligne en knock-out:
– I længden uholdbart store budgetunderskud og statsgæld
– en dybere kløft i det amerikanske samfund imellem de, der stadig har nogle muligheder for at realisere den amerikanske drøm og de, der er kommet helt ud på sidelinjen og ser en fremtid med stadig større absolut og relativ fattigdom i møde
– en fortsættelse og forstærkelse af de racemæssige spændinger, som BLM er udtryk for
– en langt svagere placering af USA i international politik og økonomi som følge af den isolationistiske politik, Trumpadministrationen har ført

Advertisement