OK-forhandlingsresultat

De offentlige OK-forhandlinger blev afsluttet med et resultat af forhandlingerne på statens område lørdag aften den 28.4. Det  ikke blev muligt at holde Musketereden hele vejen igennem. Landets undervisere blev efterladt på bagperronen uden en arbejdstidsaftale. Dennis Kristensen fra Forbundet af Offentlig Ansatte (FOA) valgte at gå solo og indgå en delaftale for de 41.000 … Continue reading OK-forhandlingsresultat

Advertisement

Musketered

Det er udtryk for en vis ironi, at den person, der har opfundet brugen af betegnelsen Musketered, er ham, der så går hen og bryder den, fordi han kan hive nogle lønklumper hjem til sine medlemmer. Dennis Kristensen er så gammel i gårde, at han må have vidst, hvad konsekvensen af denne enegang kan blive, … Continue reading Musketered

OK!

Ved den danske model forstås, at en mængde regler i det danske samfund, på arbejdsmarkedet, er blevet til igennem aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, dvs fagforbund (f.eks. 3f, Dansk Metal, HK etc) og de modstående arbejdsgiverorganisationer, f.eks. DA, Dansk Industri. Herved har det været muligt i Danmark at lave regler og ordninger, der gælder for store … Continue reading OK!

Reality check på den førende præsidentkandidat

Reality checks er blevet a la mode efter Trumps valgkampagne i USA. Jvf det danske TV-program Detektor. Det laves ikke altid lige elegant, og der er tit overdrevne forestillinger om, hvor meget man kan tilnærme diskursive udlægninger af virkeligheden til virkeligheden. Derfor må man lykønske den franske avis Le Monde med meget præcise gendrivelser af … Continue reading Reality check på den førende præsidentkandidat

Konkurrenceevneparadokser og lønforhandlinger

Det er efterhånden ved at lykkes for centrum-venstre tænketanken Cevea at komme i medierne. - Ikke i samme grad som CEPOS, men man har jo heller ikke pr atutomatik så mange venner i det borgerligt dominerede mediebillede i Danmark. Så det er godt gået af Cevea, når de kommer ud med en så relativt tynd … Continue reading Konkurrenceevneparadokser og lønforhandlinger