Bobleøkonomi

Kilde: The Economist. Det har i de seneste år været diskuteret frem og tilbage mellem økonomer, om der er spekulationsbobler i den danske økonomi. De seneste tal fra bl.a. The Economist kunne tyde på, at det er der. Det kan man se på figuren ovenover, der viser udviklingen i reale boligpriser i den danske hovedstad. … Continue reading Bobleøkonomi

Advertisement

Governance og vækstskøn?

OECD har lige offentliggjort sin Economic Outlook, der udsendes to gange om året. Her gøres status over OECD-økonomierne, og der laves projektioner for den økonomiske udvikling fremover. Det er ikke lyse toner, der manes frem. OECD mener, at situationen i Europa/eurozonen udgør en større risiko for Verdensøkonomien end the fiscal cliff (den økonomiske afgrund) i USA. … Continue reading Governance og vækstskøn?

G8 – en mere vækstorienteret dagsorden

EU kom ikke ved det nylig afholdte G8-møde i Camp David ret meget videre i retning ad en løsning på problemerne med eurozonen og de sydeuropæiske økonomiers statsgældsproblemer. Mødet havde sine mere komiske indslag, som f.eks. når den britiske premierminister David Cameron belærte de ikke-tilstedeværende grækere om, at det kommende parlamentsvalg bliver en folkeafstemning om at forlade eller … Continue reading G8 – en mere vækstorienteret dagsorden

To – tre lande. To sten i skoen

Argentina 2002  -  Grækenland og Spanien 2012. Kan de to situationer sammenlignes? Det er der temmelig delte meninger om i den internationale økonomiske debat om euro-krisen. Er det virkelig rigtigt, at de sydeuropæiske lande skal udsættes for den tyske medicin, der indebærer det, man kalder intern devaluering: Et langt sejt træk, der i årevis betyder løntilbagegang … Continue reading To – tre lande. To sten i skoen